Ghi nhớ bài học |

Unit 9: UNDERSEA WORLD

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

at stake

/ət steɪk/

 

bị đe dọa

The prize at stake is a place in the final.

biodiversity (n)

/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/

 

đa dạng sinh học

The mining project threatens one of the world’s richest areas of biodiversity.

carnivore (n)

/ˈkɑːnɪvɔː(r)/

 

động vật ăn thịt

Carnivore is any animal that eats meat.

dolphin (n)

/ˈdɒlfɪn/

 

cá heo

a school of dolphins

entrapment (n)

 /ɪnˈtræpmənt/

 

sự đánh bẫy, mắc bẫy

There is no defence of entrapment in English law.

gestation (n)

/dʒeˈsteɪʃn/

 

 

 

sự thai nghén

The gestation period of a horse is about eleven months.

gulf (n)

/ɡʌlf/

 

vịnh

the Gulf of Mexico

herbicide (n)

/ˈhɜːbɪsaɪd/

 

chất diệt cỏ

Herbicides do harm to our health

jellyfish (n)

/ˈdʒelifɪʃ/

 

con sứa

 

krill (n)

/krɪl/

 

loài nhuyễn thể mà cá voi ăn

 

offspring (n)

/ˈɒfsprɪŋ/

 

con cái, con đẻ

Female badgers may give birth to as many as five offspring.

organism (n)

/ˈɔːɡənɪzəm/

 

sinh vật, cá thể

The cell is the unit of which all living organisms are composed.

reveal (v)

 /rɪˈviːl/

 

tiết lộ, bộc lộ

Details of the murder were revealed by the local paper.

seal (n)

/siːl/

 

hải cẩu

The letter bore the president's seal.

shark (n)

/ʃɑːk/

 

cá mập

The boat went down in shark-infested waters off the coast of South Africa.

sperm whale (n)

/spɜːmweɪl/

 

cá nhà táng

management and conservation of sperm whale stocks

starfish (n)

/ˈstɑːfɪʃ/

 

con sao biển

 

submarine (n)

/ˌsʌbməˈriːn/

 

tàu ngầm

the problem of submarines operating too close to fishing vessels

turtle (n)

/ˈtɜːtl/

 

rùa biển

 

whale (n)

 /weɪl/

 

cá voi

We saw a whale blowing a jet of spray high in the air.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

 A.   PRONUNCIATION  /ɪə/, /eə/ vs /ʊə/

 

/ɪə/

/eə/

/ʊə/

      beer /bɪə(r)/

     pair /peə(r)/

     poor /pʊə(r)/

     fear /fɪə(r)/

     where  /weə(r)/

     sure /ʃʊə(r)/

     clear  /klɪə(r)/

     upstairs /ˌʌpˈsteəz/

     tour /tʊə(r)/

     dear /dɪə(r)/

     care /keə(r)

      usual /ˈjuːʒuəl/

     here /hɪə(r)/

     chair  /tʃeə(r)/

     casual /ˈkæʒuəl/

    

II.  GRAMMAR

 

1. Should + V : nên làm gì

Example :

- You shouldn’t borrow the car without asking.

- I should go on a diet.

- She should go out more often.

 

2. Conditional sentence type 2

 

Conditional sentence

 type 2

Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Structure

If+S+Ved, S+would+ V

Usage

Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

EXAMPLE :

- If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được

-  If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     <= hiện tại tôi không có

NOTE

-  Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu.

-  Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau.

-  Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.945
Thành viên mới nhất lam-hoai-nhuan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.