Quyền lợi thành viên VIP

Kinh nghiệm học tập

Kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Để làm tốt một bài thi trắc nghiệm tiếng Anh, ngoài kiến thức, thí sinh cần có những kỹ năng và chiến lược làm bài tốt.
Đây là phần tư vấn của ông Gavan Iacono, Giám đốc Language Link Việt Nam, trong việc làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh. Ông Gavan Iacono đã sống và làm việc ở Việt Nam 14 năm. Trắc nghiệm là một hình thức thi mới bước đầu được đưa vào các kỳ thi quan trọng của Việt Nam. Theo tôi nghĩ, các câu hỏi trắc nghiệm...
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.762
Thành viên mới nhất 1105353902959429
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn