Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Xét phép lai: P (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, dd). Cá thể dị hợp ba cặp gen, tạo loại giao tử mang AbD chiếm 50% có kiểu gen: ** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau. Có bao nhiêu kiểu gen dị hợp xuất hiện tối đa trong loài? ** Ở ruồi giấm, A: Chân dài              B: Cánh dài           D: Thân  xám                        a: Chân ngắn             b: Cánh cụt            d: Thân đen. Biết các gen đều trên NST thường, P thuần chủng, F1 100% (Aa, Bb, Dd), F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 405 con (A-B-dd) : 798 con (A-B-D-) : 397 con (aabbD-). Kiểu gen của cá thể đời F1 là ** Cho F1 dị hợp các cặp gen, kiểu hình quả tròn, to giao phối với cây quả bầu, nhỏ nhận được F2 có 91 cây quả bầu, to : 84 cây quả bầu, nhỏ : 56 cây quả tròn, nhỏ : 49 cây quả tròn, to. Biết vị quả do một gen quy định, quả to trội so với quả nhỏ. Khi xét đến quy luật di truyền của cả 2 tính trạng, nhận định nào sau đây sai? 1. Ba cặp gen quy định 2 cặp tính trạng. 2. Hai cặp gen quy định tính trạng hình dạng quả phân li độc lập nhau. 3. Một trong các quy luật chi phối phép lai là liên kết gen. 4. Ba gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen. Phương án đúng là: ** Ở loài ngô, khi giao phấn giữa bố mẹ đều thuần chủng là ngô có râu và ngô không râu, đời F2 xuất hiện 3507 ngô có râu, 234 ngô không râu. Cho các phép lai sau: 1. AaBb x AaBB                   4. AaBb x aaBb 2. AaBb x aaBb                   5. Aabb x aaBb 3. AaBb x aabb                   6. AAbb x AaBb Phép lai nào chỉ có 1 kiểu hình ở đời sau? ** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua. Phép lai được chi phối bởi quy luật di truyền nào? Đem F1 giao phối với cây thứ II, thu được tỉ lệ: 13 cây có lượng vitamin A nhiều : 4 cây có lượng vitamin A ít. Cá thể thứ II đem lai với F1 có kiểu gen: Trường hợp cá thể cái thuộc giới đồng giao tử, cá thể đực thuộc giới dị giao tử xuất hiện ở loài nào sau đây? **  Thế hệ F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1. Kiểu gen hợp lí của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp? ** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau. Một cá thể tạo 4 kiểu giao tử thuộc 5 gen trên, kiểu gen của cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp? ** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb). Kiểu gen của P là: ** Ở người, bệnh mù màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên, alen M qui định mắt bình thường. Một gia đình có mẹ không mắc bệnh nhưng có gen gây bệnh. Bố không mắc bệnh. Xác suất cặp bố mẹ nói trên sinh được 1 đứa con bình thường là: ** Ở người, bệnh mù màu do gen m quy định; bệnh máu khó đông do gen h quy định đều nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y. Các gen trội tương ứng là thể bình thường. Người chồng bị mù màu, máu đông bình thường, người vợ có mắt bình thường, không bị máu khó đông. Người vợ có 1 trong số các kiểu gen là: ** B: Hoa kép;     b: Hoa đơn.    DD: Hoa đỏ;    Dd: Hoa hồng;     dd: Hoa trắng. Cá thể có kiểu gen BbDd giao phối với cá thể có kiểu gen nào sẽ cho 50% hoa kép, đỏ : 50% hoa kép, hồng? Lai phân tích là 1 trong các phương pháp phát hiện quy luật di truyền hoán vị gen vì: ** Ở ngô, khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, thu được F1 đồng loạt cây cao, quả dài. Cho F1 tự thụ, đời F2 xuất hiện 398 cây cao, quả ngắn : 797 cây cao, quả dài : 404 cây thấp, quả dài. Biết hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trên là Aa, Bb. Kiểu gen của F1 là: Các gen sẽ di truyền liên kết khi: Alen là: ** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Kiểu gen của P về cả 2 tính trạng là: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, không cần sử dụng phép lai phân tích người ta cũng phân biệt được cá thể đồng hợp và cá thể dị hợp vì:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.393
Thành viên mới nhất tri-duong
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.