Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Ở lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 cặp alen (A1a1; A2a2; A3a3) quy định. Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp nhất 30cm. Cây lúa cao 50cm có kiểu gen có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp sau đây? ** Giao phối giữa P đều thuần chủng thu được F1. Lai với cá thể khác nhận được F2 có tỉ lệ 1127 cây hoa dạng kép: 678 cây hoa dạng đơn. Nếu vai trò các gen trội tương đương, kiểu gen của P sẽ là: Đặc điểm có ở gen trên NST thường mà không có ở gen trên NST giới tính và gen trong tế bào chất là ** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Đem F1 giao phối với cây quả dài F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 sẽ là: ** Trong một gia đình, có ba thế hệ gồm 9 người, khi xét nghiệm máu 8 người thu được kết quả như sau: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều máu A; bà nội và bố có máu B; anh trai người bố và em trai người mẹ đều máu O; đứa con trai của cặp bố mẹ máu A. Kết luận nào sau đây đúng? Ý nghĩa thực tiễn của sự di truyền liên kết hoàn toàn là: ** Khi lai hai giống hoa đực F1 có các gen (Aa, Bb) biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ 131 cây hoa kép, màuvàng : 256 cây hoa kép, màu đỏ : 129 cây hoa đơn, màu đỏ. Cho F1 giao phối với một cây thứ hai, thu được Flai có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa kép, màu đỏ : 3 cây hoa đơn, màu đỏ. Kiểu gen của cây thứ hai là: Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là: ** Ở người, gen A quy định mắt đen, gen a qui định mắt xanh; gen B quiđịnh tóc quăn, gen b qui định tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4kiểu hình trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do IBquy định, nhóm máu O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tươngứng với kiểu gen IAIB. Biết rằng Iavà IB là trội hoàn toàn so với IO, cáccặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thểthường đồng dạng khác nhau. Con của cặp bố mẹ nào có kiểu gen dưới đây sẽ không có kiểu hình: mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O? Tính trạng trội là: Ruồi giấm có những đặc điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền liên kết là: Gen không alen là gen: Cá thể không tạo ra giao tử mang gen AB là: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Số kiểu gen có thể có từ sự tổ hợp các gen trên là: Phép lai nào sau đây gọi là phép lai phân tích: Xét phép lai P (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). FB xuất hiện hai kiểu hình theo tỉ lệ một cây thân cao, hoa đơn, trắng : 1 cây thân thấp, hoa kép, đỏ. Kiểu gen của P được viết là: ** Màu sắc lông gà do tác động bổ sung giữa 2 cặp gen không alen. Trong đó kiểu gen có A hoặc B đều quy định màu nâu, khi có mặt cả 2 gen A, B gà có màu lông mơ và còn lại gà có lông trắng. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ 9 gà lông nâu : 6 gà lông mơ : 1 gà lông trắng? ** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Nếu tiếp tục cho đời F1 giao phối thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là: Thường biến: Mức phản ứng được quy định bởi:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.