Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Loài chuối nhà tam bội được hình thành từ chuối rừng lưỡng bội là nhờ cơ chế Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? (1):  ABCD•EFGH → ABGFE•DCH (2):  ABCD•EFGH → AD•EFGBCH ** Có 15 noãn bào bậc 1 của một loài giảm phân. Sau quá trình này người ta tính được có tổng số 855 nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến cùng với thể định hướng (thể cực). Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài là ** Trong một tế bào xét một gen thực hiện một số lần phiên mã bằng số nuclêôtit loại Ađênin của gen. Tổng số nuclêôtit của gen và số ribônuclêôtit của các phân tử mARN là 27600. Trên phân tử mARN các ribônuclêôtit A : U : G : X lần lượt phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 : 3 :4.  Số lần phiên mã của gen là Một gen có số nuclêôtit là 3072 mang thông tin qui định trình tự axit amin trong phân tử prôtêin có số axit amin là Gen có chiều dài 2193 , quá trình tự nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn trong các gen con, trong đó chứa 8256 nuclêôtit loại Timin. Số nuclêôtit tự do mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình là * Một gen khi tái bản cần được môi trường nội bào cung cấp 3636 nuclêôtit, trong đó có 462 nuclêôtit loại T. Các gen con chứa tất cả 4848 nuclêôtit. Số nuclêôtit từng loại của gen ban đầu là Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen đó chỉ huy tổng hợp là * Trên mạch của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài 6120 . Tỉ lệ phần trăm giữa từng loại nuclêôtit ở mạch thứ 2: A2, T2, G2, X2 so với số nuclêôlit của gen lần lượt là Prôtêin không thực hiện chức năng Trong các dạng đột biến gen sau, dạng gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi pôlipeptit do gen đó điều khiển tổng hợp là ** Chiều dài của gen là 5100. Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit A, T, G, X trên mạch thứ nhất lần lượt là Hai tiểu phần lớn và bé kết hợp để hình thành ribôxôm khi Đột biến gen trội phát sinh trong quá trình nguyên phân của tế bào sinh dưỡng không có khả năng Thể ba nhiễm khi giảm phân cho 4 loại giao tử có tỉ lệ 2a : 2aa1 : 1a1 : 1aa. Cá thể trên có kiểu gen là ** Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao; gen a quy định cây thân thấp. Cho lai giữa hai cây tứ bội trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường. Nếu F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 11 cây thân cao : 1 cây thân thấp. Kiểu gen của bố mẹ là Một loài ruồi, tính trạng dạng cánh được qui định bởi một gen gồm 2 alen, được gọi là alen kiểu dại và alen cánh xẻ. Trong phép lai giữa các cá thể ruồi có kiểu hình cánh xẻ với nhau, tỉ lệ phần li kiểu hình ở đời con là 2 cánh xẻ: 1 kiểu dại. Điều này chứng tỏ Có trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân chuẩn, cùng một gen được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại prôtêin khác nhau. Điều đó được giải thích là vì Trong cấu trúc ôpêron Lac ở vi khuẩn E.coli, vùng khởi động (promoter) là Một hợp tử của một loài chứa 2 gen đều dài 4080  và tỉ lệ từng loại nuclêôtit giống nhau. Hai gen đó cùng nhân đôi liên tiếp một số đợt như nhau và đòi hỏi môi trường nội bảo cung cấp 72000 nuclêôtit. Số lần phân bào nguyên phân của hợp tử là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.418
Thành viên mới nhất tuyettrinhtrinh12345
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.