Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu gen đột biến là gen lặn, phát sinh trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh dục, sau đó đi vào hợp tử qua thụ tinh thì cơ thể dị hợp mang đột biến gen đó ** Có 40 tế bào mầm phân bào liên tiếp 1 số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp 4560 nhiễm sắc thể. Các tế bào con giảm phân tạo giao tử và môi trường nội bào đã cung cấp 6080 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài là ** Một gen phân mảnh dài 5100 chứa các đoạn intron chiếm 2/5 tổng số nuclêôtit. Quá trình phiên mã cần cung cấp ribônuclêôtit tự do để tạo ra các mARN trưởng thành. Số liên kết giữa axit và đường hình thành trong các bản sao sau 5 lần phiên mã là Ở một loài thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng; các cơ thể đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng là  ** Trong một phân tử ADN, số liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn là 531.104 và số liên kết hiđrô trong các cặp A - T bằng số chu kì xoắn trong phân tử. Phân tử ADN tái bản một số lớn và môi trường nội bào đã phải cung cấp 1143.104 nuclêôtit Ađênin tự do. Số lần tái bản của ADN là Một gen có chiều dài 5100 và có số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của cả gen. Số liên kết hiđrô của gen đó là ** Gen có khối lượng 738.103 đvC và có số nuclêôtit loại T là 510 nuclêôtit. Gen này bị đột biến. Gen đột biến có số liên kết hiđro tăng lên 1 và số cặp nuclêôtit tăng lên 1 so với gen ban đầu. Số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến là Cá thể dị bội có một kiểu gen Aa1a1 khi giảm phân cho ra các loại giao tử với tỉ lệ là Từ một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động ở kì sau của đợt nguyên phân thứ 4 ở tất cả các tế bào là Mã di truyền được đọc Xét cặp nhiễm sắc thể giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử là * Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Khối lượng phân tử là Khi xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô của gen thay đổi Gen có chiều dài là 0,408 µm sẽ tổng hợp phân tử prôtêin có số axit amin kể cả axit amin mở đầu là Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là ** Lai hai giống cà chua quả đỏ tứ bội có kiểu gen ♀ AAaa  x  ♂  AAaa. Số kiểu tổ hợp giao tử của P là ** Một phân tử mARN có số ribônuclêôtit loại A = 3000 chiếm 20% số ribônuclêôtit của phân tử. Biết các ribônuclêôtit trong mARN được phân bố theo tỉ lệ U = 2A; G = 3X. Số nuclêôtit thuộc mỗi loại có trong gen  là ** Một gen có chiều dài 034 μm có hiệu số giữa Ađênin với một loại nuclêôtit không bổ sung với nó là 2% số nuclêôtit của gen. Gen trên trong quá trình phiên mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 202 Uraxin và 606 Guanin. Biết số Guanin trong mạch khuôn mẫu của gen nhỏ hơn 200. Số lượng từng loại ribônuclêôtit trên phân tử mARN là ** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa. Loại kiểu gen aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là Gen có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến liên quan đến 1 cặp nuclêôtit thành alen mới có 3601 liên kết hiđrô. Dạng đột biến alen trên là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.794
Thành viên mới nhất ten-khong
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.