Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể gây ra ** Cây cà chua có A là gen quy định quả đỏ (tính trạng trội), a là gen quy định tính trạng quả vàng (tính trạng lặn). Đem lai cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng với cà chua quả vàng tứ bội được tỉ lệ phân li về kiểu gen Gen có A > G và có tổng tỉ lệ của hai 2 loại nuclêôtit bổ sung cho nhau bằng 52%. Tỷ lệ phần trăm của từng loại nuclêôtit của gen là ** Một phân tử mARN có X = A + G và U= 300 ribônuclêôtit. Gen tổng hợp nên phân tử mARN trên có hiệu số giữa Guanin với 1 loại nuclêôtit khác bằng 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen số nucleotit loại Guanin chiếm 25% so với tống số nuclêôtit của mạch. Khối lượng phân tử của gen là Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì diễn ra sự kiện nào? Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN Vùng vận hành được khởi động, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Phương án đúng là: ** Phân tử mARN dài 3570 có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 1: 3 : 4 : 2. Nếu không kể đến mã kết thúc khi tổng hợp 1 phân tử prôtêin, môi trường cung cấp số nuclêôtit từng loại A, U, G, X cho các đối mã trên tARN lần lượt là * Mạch đơn của gen cấu trúc có 899 liên kết hóa trị giữa các Nu, có 2350 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là Khi phân tích một axit nuclêic người ta thu được thành phần của nó gồm có 20% Ađênin, 30% Guanin, 30% Timin, 20% Xitôzin. Kết luận nào sau đây đúng? Loại đột biến cấu trúc xảy ra làm chuyển vị trí của gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác là đột biến Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác loại thì

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.819
Thành viên mới nhất tuyen-ngoc
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.