Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Hô hấp tế bào

I. Khái niệm hô hấp tế bào

1) Khái niệm

- Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

- Nơi diễn ra: ở tế bào nhân thực, quá trình này diễn ra chủ yếu trong ti thể.

2) Bản chất

- Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.

- Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

- PTTQ phân giải 1 phân tử glucôzơ: C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

II. Các giai đoạn chính của quá trình  hô hấp tế bào

Quá trình hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

1) Đường phân

- Nơi diễn ra: tế bào chất.

- Nguyên liệu: đường glucôzơ, ATP, ADP, NAD+, Pi

- Sản phẩm: Glucôzơ (6C)  2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH  (1NADH = 3ATP)

=> Như vậy, kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP  và 2 NADH .

2) Chu trình Crep

- Nơi diễn ra: chất nền của ty thể (ở tế bào nhân thực) hoặc tế bào chất (ở tế bào nhân sơ).

- Nguyên liệu: axit pyruvic, ADP, NAD+, FAD.

 - Kết quả: 

+ 2 piruvic  2 axêtyl-coA (2C) + 2NADH + 2CO2

+ Axêtyl-coA bị phân giải hoàn toàn  4CO2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH2 (1FADH2 = 2ATP)

3) Chuỗi truyền êlectron hô hấp

- Nơi diễn ra: màng trong ti thể (ở tế bào nhân thực) hoặc màng tế bào chất (ở tế bào nhân sơ).

- Nguyên liệu: NADH, FADH2, O2

- Kết quả: tạo ra ATP, H2O.

(1NADH= 3 ATP , 1 FADH2 = 2 ATP ) 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.455
Thành viên mới nhất dangnhathao
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.