Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Cacbohiđrat và lipit

I. Cacbohyđrat (Đường)

1) Cấu trúc hoá học

- Là các hợp chất hữu cơ chỉ có ba nguyên tố là C, H, O.

- Bao gồm: Đường đơn, đường đôi, đường đa.

a. Đường đơn (monosaccarit)

- Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.

- Đường 5C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

b. Đường đôi (Disaccarit)

- Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

- Một số loại đường đôi:

+ Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử glucôzơ.

+ Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử glucôzơ  và 1 phân tử fructôzơ.

+ Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

c. Đường đa (polisaccarit)

- Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

- Một số loại đường đa: Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

2) Chức năng của Cacbohyđrat

- Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cho cơ thể.

- Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.

- Cacbohidrat liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin là những bộ phận cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

II. Lipit (chất béo)

1) Cấu tạo của lipit

- Là các hợp chất hữu cơ không tan trong nước mà chỉ tan trong dung môi hữu cơ.

- Bao gồm: lipit đơn giản (mỡ, dầu, sáp) và lipit phức tạp (photpholipit và stêrôit).

a. Mỡ

- Gồm 1 phân tử glyxêrol và 3 axit béo

b. Phôtpholipit

- Gồm 1 phân tử glyxêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat (alcol phức).

c. Stêrôit

- Một số stêrôit có vai trò quan trọng trong tế bào và trong cơ thể sinh vật: Colesterôn, hoocmôn giới tính (ơstrôgen, testostêrôn).

d. Sắc tố và vitamin

- Carôtenôit; vitamin A, D, E, K…

2) Chức năng

- Cấu trúc nên hệ thống màng sinh học (Phôtpholipit)

- Là nguồn năng lượng dự trữ (mỡ, dầu)

- Tham gia nhiều chức năng sinh học khác.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.364
Thành viên mới nhất kien-ba
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.