Ghi nhớ bài học |
Lịch sử 12
Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phong trào Đông Dương Đại hội đã buộc chính quyền thực dân phải giải quyết vấn đề báo chí như thế nào? Hội nghị BCHTW Đảng tháng 7-1936 xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại cho Đảng ta bài học gì để tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước? Thực dân Pháp đã dùng thủ đoạn gì để lôi kéo các tầng lớp quan lại, địa chủ, tư sản, trí thức? Trong những năm 1929 - 1933, ở đâu có 25000 công nhân bị sa thải? “…Bị tước đoạt đến hạt gạo  mà họ năm nắng, mười sương mới kiếm được,hay mảnh vải mà họ phải thức khuya dậy sớm để dệt thành, họ sống cầm hơi với hớp cháo cám nhạt, và trần mình chịu rét lúc đêm đông.” Đó là nhận định của SGK lớp 12, tập II về tình cảnh của người nông dân Việt Nam trong thời kì: Yếu tố nào dưới đây thể hiện tính rộng khắp của phong trào cách mạng 1930-­1931 Thực dân Pháp đã đối phó với phong trào cách mạng 1930 - 1931 như thế nào? Ở Đông Dương, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã làm gì đối với các cơ quan dân cử Nơi thí điểm xây dựng các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh là: Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ đảng ta đã hoàn thành công việc chuẩn bị về chủ chương, đường lối cho cách mạng tháng Tám? Vì sao trong thời kì 1936 - 1939, đời sống các tầng lớp nhân dân vẫn gặp khó khăn? Niên đại nào dưới đây không thuộc thời kì tiền khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945? Các chính sách của chính quyền G. Đờcu ở Đông Dương nhằm mục đích gì? Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939? Hội nghị trung ương Đảng lần 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì: Hình thức đấu tranh thấp nhất mà Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 - 1945 đưa ra là Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại đâu? Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945? Các cuộc nổi dậy đầu tiên đều thất bại vì Thực dân Pháp chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng cách nào? Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong mặt trận nào? Nhiệm vụ,mục tiêu của phong trào cách mạng 1930-1931 là Phong trào đấu tranh dâng cao trong thời gian nào? Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành  chính quyền tháng Tám năm 1945? Tên gọi mặt trận mà Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 11 - 1939 chủ trương thành lập là gì? quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền là Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập bằng cách nào? Đại hội Quốc dân họp từ khi nào? Sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, có bao nhiêu nông dân Việt Nam không có ruộng hoặc chỉ có ít ruộng? Nhà thơ Tố Hữu viết:  “Ba mươi năm chân không mỏi                                      Mà đến bây giờ mới tới nơi.” Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc và đến khi Người quay về tổ quốc. Vậy, Nguyễn ái Quốc về nước thời gian nào? ở đâu? Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám 1945 ? Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần 8? Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào ở đâu? ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do ai thành lập? Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở đâu? Ý nghĩa quan trọng nhất của cao trào dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì? Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chặn đánh quân Pháp vào thời gian nào? Cách mạng tháng Tám 1945 giành được thắng lợi đầu tiên ở: Cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.