Ghi nhớ bài học |
Lịch sử 12
Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Tổ chức cách mạng là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam Tổ chức phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa" là Đảng cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng? Báo Thanh niên ra số đầu tiên vào thời gian nào? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào? Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp tư sản bị phân hoá thành mấy bộ phận? Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-­1926) cuối cùng bị thất bại? Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,còn có giai cấp nào trở thành đối tượng  của cách mạng Việt Nam? Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng + Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo + Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn  Trong phong trào yêu nưởc dân chủ công khai, có sự kiện nào nổi bật trong năm 1925? Lực lượng chủ lực mà Việt Nam Quốc dân đảng chú trọng xây dựng là Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào? Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào? Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? Tầng lớp ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ là Tổ chức hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là: Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”.  Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào thời gian nào? Giai cấp nào ở Việt Nam đã hình thành từ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất? Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì? Chủ trương “vô sản hóa” là của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đề cao nhiệm vụ nào của cách mạng? Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?  Các tờ báo Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê của ai? Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất? Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quốc dân đảng nổ ra đêm 9/2/1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào? Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929? Tân Việt cách mạng đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa để làm gì? Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập khi nào? Sự kiện ngày 17/6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô, đó là Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào? Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có những điểm gì mới ? Tầng lớp có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng là Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai?

Thành viên đã làm bài (203)
Huulong268 le-hong-nhung dang-tran-duyet Daotrung123 890279981127745 Trinhtangiap huynhthiphuongtruc hathi99 1997090197171921 vubeo123 nhungvo dinh-thang hhuy-huyy duc-nguyen hoc-luoi mv-luong thanh-cu-ti-deo nga-le phanvanminh son-rua 1991457691140260 105451606210700653084 hoang-duc-luong Anhbuongtayroiemdidi phonguyen7899 Quoctien93 van-ha-tuan hong-son-nguyen Viethanh1995 tran-nam Thiethip95 haicot94 nguyen-son 614931205561257 FOK rong-le thuy-duong-ngo be-tac thanhdoan1989 hvbp2017 thuy-ninh-ngo nguyen-tuoi 190713921462290 anh-moon anh-duong thu-ha le-duy Vutrungkien uyen-nguyen Aegon Nguyenthuytrang tung1999_hz Tuanmu Tuyencupjd hiep-nguyen minh-ma caothu305 long-dn salem17794 lanthuvacong 484952621890279 hoang-dat 106264576558561562607 hoan-nguyen tuan-anh congbang-nguyen tu-dinh Khanhthido cao-nguyen hienngoc35 ha49 vothihuyen 941232792685766 nduytien20 do-chi-tuan pompous-nguyen Dinhgiang3799 thuhuong1980 dvct1998 huy-nguyen Hung1582 Dieu_cute Nhungxinh125 nt-quoc-dat phanhongson nahnohme minh-hien NgoXuanHoang tjsore doanthitrucmy 146793729252850 352104468577409 toanngan nam-nguyen nguyenlamduc baonocnoc 292113467951908 nguyen-viet-duc ThinhKC phuongbong947368 motkyniemvui Lieuminhk 528291310838650 phat-thanh huy123456huy ah-lam nguyen-anh-tuan 108555900592491859880 nguyen-viet-tien thuytienlytutrong phuonganh128 vo-hat-to luan-nguyen camly012 1714038652237498 besttt quang-cuong adam-hu quyxinhgai nguyenmytu bichchi vit-con-xau-xi Dongle nam-teo huynhcamhien trangss-be-ngoan viet-anh-nguyen manhh-nguyenn 547572538908752 NhungBiuty12 tuan-vu-nguyen nguyen-viet PhuongHoa2209 le-manh-hieu le-mike dangviethung hynhi haidang123 nguyen-van-lam nguyen-khac-thai lanhprok6 anhphamminh dangthilananh5498 duong-xuan-truong 223336208170144 hiepga123 Tungphi_1992 dinhthithu hien-vuong dinhquangdai toan-luong hoannt cuong130394 trinh-xuan-tran linh1909 meosmile134 HungTony 845219178988725 phuongtct79 titthang29 botruong tran-quoc-khanh nhatmainhat Buimanh29091996 nguyen-van-hung hdt thangfutu1 hungkhanh102 habelul 916607368487003 nguyen-tuan-anh khanh-kho dong-hero nbngocdh93 tien-thai dao-hong-nam nguyenhuuthien1999 cong-nguyen Whatcanidoseun 360484017698320 105324322167122013332 nguyen-dinh-luu nhatdtl thuy_pu_99 dinh-nguyen-quang Lacquan123 Mylinh0909 nguyen-hieu son-kelvin hieu8201 thangkool93 nguyen-hoang giang-huong-huong soan-tyt ngoc-duy Quocvietaudj tien-moi 501758720203216 son-van-tran quan-le piika-chu viet-son nguye-n-c-tuye-n
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.