Ghi nhớ bài học |
Lịch sử 12
Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? Tổ chức nào sau đây là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam? Sự kiện đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì? Tổ chức nào cổ vũ thuyết “quân chủ lập hiến”? Quyết định lấy ngày 3 - 2 hàng năm là ngày kĩ niệm thành lập Đảng là Học viên mà Nguyễn Ái Quốc huấn luyện là Giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất sởm chịu ảnh hưỏng của trào lưu cách mạng vô sản? Thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào? Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập ở đâu? “Hội những người lao động trí óc Đông Dương” ra đời ở đâu? Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925? Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Namđược độc lập ...”.  Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào? Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào Việt Nam bằng con đường nào là cơ bản nhất? Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:  Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai nhằm mục đích gì? Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì ? Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Sau khi về đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc làm gì để đào tạo cán bộ? Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? Những người đúng ra thành lập Việt Nam quốc dân đảng là ai Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói đến sự kiện gì? Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước ? Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn Cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức và lãnh đạo diễn ra vào thời gian nào? Giai cấp công nhân Việt Nam chịu 3 tầng áp bức bóc lột của ? Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919-1925? Tổ chức do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) là Đảng Lập hiến do ai thành lập? Tổ chức hạt nhân của Việt Nam Quôc dân đảng là gì Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1926 ? Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong  Cương lĩnh chính trị tháng 2-1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là Sự kiện nào đã ghi dấu vào lịch sử Việt Nam như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì: Tổ chức cộng sản nào ra đời ở Trung Kì? Lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc là Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đại biểu của tổ chức cộng sản nào ở Bắc Kì tham dự? Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

Thành viên đã làm bài (255)
Trinhtangiap 360484017698320 1991457691140260 thuhuong1980 le-van-thanh Tuyencupjd nguye-n-c-tuye-n tran-ba-duy thuytienlytutrong duong-xuan-truong nhungvo minh-hien Huulong268 phat-thanh chi-hon fan-bruce 100385234079049484389 DuyVanNguyen nguyen-dinh-luu 501758720203216 528291310838650 vubeo123 tran-nam anh-moon Daotrung123 890279981127745 hvbp2017 rong-le phonguyen7899 ah-lam thuy-duong-ngo be-tac duc-nguyen cong-nguyen linh1909 1997090197171921 long-dn haicot94 nguyen-son hoang-duc-luong phanvanminh le-duy Quoctien93 thanhdoan1989 mv-luong Viethanh1995 Lacquan123 nguyen-hoang congbang-nguyen hoc-luoi Anhbuongtayroiemdidi le-hong-nhung 614931205561257 Hung1582 547572538908752 van-ha-tuan tran-quoc-khanh hong-son-nguyen habelul lanhprok6 tung1999_hz 484952621890279 tuan-anh nt-quoc-dat huy-nguyen anh-duong Dinhgiang3799 hoang-dat Thiethip95 Bjnhty12 Ggiangg hhuy-huyy tjsore lanthuvacong thu-ha Vutrungkien adam-hu 106264576558561562607 nguyen-viet-duc salem17794 cao-nguyen nduytien20 minh-ma Tungphi_1992 1902779843382970 nahnohme nguyen-tuoi Uyenthu01 dao-hong-nam nguyenlamduc thuy-ninh-ngo Dieu_cute 292113467951908 phanhongson thanh-cu-ti-deo 105451606210700653084 Aegon 105324322167122013332 FOK nam-teo dang-tran-duyet nguyen-van-lam Nguyenthuytrang do-chi-tuan Tuanmu manhh-nguyenn PhuongHoa2209 NgoXuanHoang vo-hat-to truong-kim-thoa binh-duong-pham ThinhKC huy123456huy ha49 941232792685766 nguyenmytu nguyen-viet dvct1998 nam-nguyen 845219178988725 1989352021283982 dinhthithu baonocnoc bichchi luan-nguyen pompous-nguyen huynhcamhien dangviethung phuongbong947368 motkyniemvui hynhi viet-anh-nguyen Khanhthido besttt haidang123 783836528486255 trangss-be-ngoan vothihuyen toanngan titthang29 223336208170144 hienngoc35 nguyen-tuan-anh tran-hung nbngocdh93 dinh-nguyen-quang Lieuminhk hoannt toan-luong phuong-thuy vit-con-xau-xi nga-le songhost duong-duc dang-vy-vy dangthilananh5498 cuong130394 352104468577409 thangfutu1 meosmile134 camly012 Tamkuti91 traulilom conganh12 1974063269501699 quang-cuong uyen-nguyen nguyen-anh-tuan tuan-vu-nguyen Sangars99 hien-vuong nguyenhuuthien1999 vanthien027 Nhungxinh125 502600473451769 hiep-nguyen Anhtuan9779 le-manh-hieu sinnguyen23219 1986836858262406 nhatmainhat caothu305 nhoxxinggirl le-mike tu-dinh hdt nguyen-viet-tien dong-hero Whatcanidoseun nguyen-khac-thai vovandieu son-rua phuongtct79 phuonganh128 anh-duc-dao trinh-xuan-tran quyxinhgai HungTony henry-giang nhatdtl dinh-thang Buimanh29091996 dinhquangdai quy-cong hungkhanh102 son-kelvin nguoi-khong-ten Mylinh0909 Quocvietaudj anhphamminh giang-huong-huong quan-le khanh-kho hoan-nguyen 916607368487003 cong-nguyen Dongle long-vu tien-thai ngoc-duy thuong-nguyen nguyen-hieu mimikute63041999 tran-ngoc-thai NhungBiuty12 thangkool93 hiepga123 thonuxinhdep Minh1908 doanthitrucmy botruong Hung18101996 soan-tyt thuy_pu_99 xius-xius linkyhicee 473449283011629 thuyanh123 liensot te-di hieu8201 nguyen-van-hung vu-ngoc-minh may-mua-thu 723274174547232 tien-moi viet-son mi-mi smilegate hathi99 huynhthiphuongtruc son-van-tran 175438959858151 jero-kiryu 111973810295909132909
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.998
Thành viên mới nhất dao-luong-duy-anh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.