Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào? Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước? Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm? Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ­ Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta? Phát hiện yếu tố lạc chủ đề. Sức cạnh tranh của sản phẩm thể hiện ở các yếu tố sau. Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao vào thời gian nào? Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 là bọn nào? Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào thời gian nào? Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào? Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào? Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất? Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào? Chỉ ra một câu có nội dung không phù hợp với chủ đề. Chất lượng của sự tăng trưởng kinh tế bao gồm các mặt sau. Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8­-1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây: Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào? Chọn câu đúng nhất. Trong HNKTQT thì Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào? Trong "Đêm trước Đổi mới" đã diễn ra nhiều cái mốc chuyển biến trong tư duy kinh tế ở cấp cao nhất. Mốc nào sau đây được coi là cái mốc bắt đầu cho quá trình biếu đổi đó của BCHTW. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu? Vào thời gian nào? Phát hiện một câu có nội dung lạc chủ đề. Trong các năm qua KTTN có vai trò tích cực sau đây. Ngày 14/7/1986, tại Hội nghị Ban chấp hành TW đặc biệt ai được bầu làm Tổng Bí thư? Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? Khi mới thành lập, Đảng ta lấy tên là gì? Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931? Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? Những tổ chức cộng sản tham gia trực tiếp vào sự hợp nhất thành "một Đảng cộng sản Việt Nam" ngày 3/2/1930 là. Hỏi: xác định câu đúng nhất. Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945 : Xác định câu đúng nhất. Cách mạng tháng Tám (1945) nhân dân ta, dơới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã dành chính quyền từ tay.. Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam năm 1960?

Thành viên đã làm bài (3)
leduyky2014 son-van-tran baonocnoc
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.869
Thành viên mới nhất cvbnm
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.