Quyền lợi vip
Đăng ký vip

tieng anh co ban

tieng anh co ban

Read the passage below and choose one correct answer for each question:

        In China everyone celebrates their birthday on New Year even if it is not the official date of their birthday. They turn another year older on this day.
        They believe that the baby is born one year old. A Chinese child's second birthday is an important event. It might tell the baby fortune, that is the baby tells his fortune. The baby is placed in the centre of a group of objects such as coins, a doll, or a book and they wait to see which object it picks up. If he picks up a coin, he might become rich. If he reaches for a book, he might become a teacher. If he reaches for the doll, he might have many children. The sixth birthday is also a big party time. The animal which rules the year the baby was born in is said to influence his life.
        The birthday child pays respect to his parents and receives a gift of money. Friends and relatives are invited to lunch and noodles are served to wish the birthday child a long life. It is considered unlucky to give someone a clock for a birthday present. In China, people believe that tigers protect children. Family members bring newborns special food and present them with gifts of clothing or toys decorated with tigers.

 


1. Why does every Chinese celebrate their birthday on New Year even if it is not the official date of their birthday?
A. Because they believe that the baby is born one year old.
B. Because they turn another year older on this day.
C. Because a Chinese child's second birthday is an important event.
D. Because friends and relatives are invited to lunch and noodles are served to wish the birthday person a long life.

2. Why is a Chinese child's second birthday an important event?
A. Because the baby is three year old.
B. Because it is also a big party time.
C. Because the animal which rules the year the baby was born in is said to influence his life.
D. Because it might tell the baby fortune.

3. How is the baby’s fortune if he picks up a coin on his second birthday?
A. He might become a teacher.
B. He might become rich.
C. He might have many children.
D. He might receive a gift of money.

4. Which of the following shouldn’t be given to someone on her or his birthday?
A. Flowers.
B. A gift of toys.
C. A clock.
D. A gift of money.

5. Why family members present newborns with gifts of clothing or toys decorated with tigers?
A. Because they will be invited to lunch.                                                                               B. Because they will pay respect to them                                                                           C. Because they will receive a gift of money.                                                                       D. Because it is believed that tigers protect children.

 

 

A: 1. B                 2. D                     3. B                     4. C                     5. A

B: 1. B                 2. D                     3. A                     4. C                     5. D

C: 1. B                 2. A                     3. B                     4. C                     5. D

D: 1. B                 2. D                     3. B                     4. C                     5. D

đáp án B
Trả lời nhanh
Thông tin cá nhân
Khách
Gửi bài viết: 0 bài
Tham gia trả lời: 0 lần
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 367.738
Thành viên mới nhất huynhnguyen0608
Thành viên VIP mới nhất nganguyen2112VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.