Quyền lợi vip
Đăng ký vip

H2k_R5sL_2MLK

H2k_R5sL_2MLK

Read the following passage and choose the best answer for each blank:

                                ENVIRONMENTAL MOVEMENT
       The (1)_________ movement (a term that sometimes includes the conservation and (2)________ movements) is a diverse scientific, social, and political movement. (3)______ general terms, environmentalists advocate the sustainable management of resources, and the protection (and restoration, (4)________ necessary) of the natural environment through changes in public policy and (5)_____ behavior. In its recognition of humanity as a participant in (6)__________, the movement is centered around ecology, health, and human rights. Additionally, throughout history, the (7)_________ has been incorporated into religion. The movement is represented by a range (8)_________ organizations, from the large to grassroots. (9)_________ its large membership, varying and strong beliefs, the movement is not entirely united. Indeed, some argue that an environmental ethic of at least some sort is so urgently needed in all quarters (10)_________ the broader the better.

 

1. A. environmental       B. environmentalist         C. environment        D. environmentalism
2. A. red                        B. blue                             C. green                  D. white
3. A. On                         B. In                                C. By                        D. For
4. A. What                     B. While                           C. After                    D. When
5. A. single                    B. alone                           C. individual             D. unique
6. A. ecosystems           B. systems                       C. symptoms            D. biology
7. A. move                     B. movement                   C. moving                 D. mover
8. A. in                           B. of                                C. for                        D. by
9. A. Although                B. Because                      C. Due to                 D. Despite
10. A. who                     B. which                           C. that                     D. for which

 

A: 1. A                2. D                 3. B                 4. D                 5. C

6. A                7. B                 8. D                 9. C                 10. A

B: 1. A                2. C                 3. B                 4. D                 5. C

6. A                7. B                 8. B                 9. C                 10. D

C: 1. A                2. C                 3. D                 4. D                 5. C

6. A                7. D                 8. B                 9. C                 10. A

D: 1. A                2. A                 3. B                 4. D                 5. C

6. A                7. B                 8. C                 9. A                 10. D

Trả lời nhanh
Thông tin cá nhân
Khách
Gửi bài viết: 0 bài
Tham gia trả lời: 0 lần
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 368.188
Thành viên mới nhất minh-thu
Thành viên VIP mới nhất nganguyen2112VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.