Quyền lợi vip
Đăng ký vip

jytnghỳujtyjytjytjty

jytnghỳujtyjytjytjty

Read the following passage and choose the best answer for each blank:

                             TRADITIONAL MUSIC AND FOLK MUSIC
      The Tech Multimedia Music Dictionary defines traditional music (1)_________ music of the (2)________ people that has been passed on by memorization or repetition rather than by writing, and has deep roots (3)__________ its own culture. It is still being (4)_______ in this way today.
      According to Webster's dictionary, folk music is the "traditional and typically anonymous music that is an expression of the life of the people in a community". People play and sing together rather than watching others (5)___________ .
      Folk music is somewhat synonymous with traditional music. Both terms are used semi-interchangeably (6)_________ the general population; (7)__________, some musical communities that actively play (8)_________ folkloric music (see Irish traditional music and Traditional Filipino music for specific examples), have adopted the term traditional music as a means of distinguishing their music (9)________ the popular music called "folk music", especially the post-1960s singer-songwriter" genre.
      Folk songs are commonly seen as songs that express something about a way of life that exists now or existed in the past or is (10)__________ to disappear (or in some cases, to be preserved or somehow revived).
      Traditional music, folk music, folk songs are very valuable for each cultural community to distinguish it from the others.

 

1. A. like                       B. as                       C. alike                  D. for
2. A. common               B. ordinary              C. special              D. professional
3. A. from                     B. at                        C. in                      D. on
4. A. passed off           B. passed into         C. passed away    D. passed on
5. A. perform               B. make                   C. act                    D. do
6. A. between             B. amongst              C. beside               D. within
7. A. although             B. thus                     C. however            D. therefore
8. A. life                       B. alive                    C. live                     D. living
9. A. from                    B. at                         C. in                       D. on
10. A. for                     B. about                   C. on                      D. in

 

A: 1. B               2. C                 3. C                 4. D                 5. A

6. B               7. D                 8. D                 9. A                 10. B 

B: 1. B               2. A                 3. C                 4. D                 5. B

6. A               7. B                 8. D                 9. C                 10. B 

C: 1. B               2. A                 3. C                 4. D                 5. A

6. B               7. C                 8. D                 9. C                 10. B 

D: 1. A               2. A                 3. C                 4. D                 5. B

6. B               7. C                 8. D                 9. A                 10. B 

Trả lời nhanh
Thông tin cá nhân
Khách
Gửi bài viết: 0 bài
Tham gia trả lời: 0 lần
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 368.188
Thành viên mới nhất minh-thu
Thành viên VIP mới nhất nganguyen2112VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.