Quyền lợi vip
Đăng ký vip

kjjjyhkjsscm

kjjjyhkjsscm

Read the following passage and choose the best answer for each blank:

            In 1986, Viet Nam began to introduce sweeping liberalization in (1)___________ sectors of its previously hard-line, centrally planned, and closed economy. Referred to as doi moi, this "renovation" has produced (2)________ changes in the lives of Vietnamese farmers, workers, and their households. Agricultural production has soared. The country now (3) ______ foreign trade, investment, tourists, business people, students, and scholars. Personal incomes have increased, and Viet Nam is a new (4)_________ of the Association of South East Asian Nations (ASEAN).

          In this book, Vietnamese scholars (5)________ the origins and impacts of these changes. They examine how the policy shift of doi moi has (6)_________ rural development, urban housing, household economy, and social welfare. Collaborating (7)________ Canadian scholars, they draw upon original field surveys, historical documents, and census material to study the evolution of doi moi and its implications for the future (8) of Viet Nam. Socioeconomic Renovation in Viet Nam illuminates the key questions and issues that policy advisers and decision-makers must wrestle with to (9)_________ Viet Nam's successful emergence into the global family of nations. It will (10)_________ appeal to development
professionals; students and scholars in Asian studies, economics, and rural development; and businesses considering new investment in Viet Nam.

 

 

1. A. every                    B. both                    C. all                          D. lost
2. A. dramatic               B. wide                    C. possible                 D. enormous
3. A. invites                  B. offers                   C. enriches                 D. welcomes
4. A. friend                   B. member                C. partner                  D. chairman
5. A. describe               B. write                    C. think                      D. advite
6. A. battled                 B. competed             C. affected                D. caused
7. A. for                        B. about                   C. in                          D. with
8. A. exploration          B. development        C. establishment       D. contribution
9. A. enlarge                B. enable                  C. encourage            D. ensure
10. A. also                    B. too                       C. either                    D. only

A: 1. D                2. B                      3. A                       4. C                    5. A

6. C                7. C                      8. D                       9. A                    10. B

B: 1. C                2. A                      3. D                       4. B                    5. A

6. C                7. D                      8. B                       9. D                    10. A

C: 1. C                2. A                      3. A                       4. C                    5. B

6. A                7. D                      8. D                       9. D                    10. A

D: 1. D                2. B                      3. A                       4. C                    5. A

6. C               7. C                      8. B                       9. A                    10. A

Trả lời nhanh
Thông tin cá nhân
Khách
Gửi bài viết: 0 bài
Tham gia trả lời: 0 lần
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 342.479
Thành viên mới nhất wwyoungie
Thành viên VIP mới nhất anhthu0811VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.