Quyền lợi vip
Đăng ký vip

tra loi dap an

tra loi dap an

Read the following passage and choose the best answer for each blank:

        English is the (1)_________ important in the world today. A very large (2)________ of people understand and use English in many (3)_______ of the world.
        Indeed English is a very useful language. If we (4)______ English we can go to any
place or country we like. We shall not find it hard to (5)_______ people understand what we want to say.
        English also helps us to learn all kinds of subjects. Hundreds of books are(6)______ in English every day in many countries to teach people many useful  things. (7)_______ English language has therefore helped to spread ideas and knowledge to all the comers of the world. There is no subject that cannot be (8)_______ in English.
        As English is used so much everywhere in the world, it has helped to make the countries in the world more (9)______ . The leaders of the world use English to
understand one another. The English language has therefore helped to spread better understading and friendship among countries of the world.
        Lastly, a person who knows English is respected by people. It is for all these (10) _________ that I want to learn English.

 

1. A. most     B. mostly C. chiefly     D. best
2. A. few B. deal C. amount D. number
3. A. countries B. places C. sites D. scenes
4. A. realize B. say C. speak D. tell
5. A. get B. let C. persuade D. make
6. A. published B. wrote C. print   D. made
7. A. A B. An C. That D. The
8. A. recognized B. realized C. known   D. taught
9. A. friend B. friendly C. friendship D. friendliness
10. A. reasons   B. causes C. effects D. results

A: 1. A                2. A                      3. D                         4. B                    5. C

6. A                7. D                      8. D                         9. B                    10. A

B: 1. A                2. D                      3. A                         4. C                    5. D

6. A                7. D                      8. D                         9. B                    10. A

C: 1. C                2. D                     3. A                          4. B                    5. D

6. A                7. B                      8. D                         9. C                    10. A

D: 1. A                2. A                      3. D                        4. B                    5. C

6. A                7. D                      8. D                         9. C                    10. A

Chào bạn , mình xin phép được trả lời câu hỏi của b nhé !
1. A (the most important - so sánh nhất)
2. D (Vì people là danh từ đếm được)
3. A (Ta được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới )
4. C 
5. D (... làm ai đó hiểu mình muốn nói gì)
6. A (Hàng trăm cuốn sách được xuất bản bằng TA...)
7. D (Vì đây là danh từ đã xác định)
8. D (Không môn học nào không thể được dạy bằng TA)
9. B (ở đây cần 1 trạng từ)
10. A ( Vì những lí do này mà tôi muốn học TA)
Trả lời nhanh
Thông tin cá nhân
Khách
Gửi bài viết: 0 bài
Tham gia trả lời: 0 lần
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 342.832
Thành viên mới nhất 107425542989842789981
Thành viên VIP mới nhất anhthu0811VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.