Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Cacbohiđrat
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Saccarozo đều tác dụng được với nhóm chất nào sau đây (1) H2/Ni nhiệt độ, (2) Cu(OH)2, (3) Ag(NH3)2OH, (4) CH3COOH (H2SO4 đặc) Chọn phát biểu sai: Đun nóng 8,55 gam cacbohiđrat X với dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn. Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, kết tủa thu được có 10,8 gam Ag. X có thể là chất nào dưới đây (biết MX < 400 đvC)? Công thức hóa học nào sau đây là của nước Svayde dùng để hòa tan xenlulozơ trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo? Hai chất đồng phân của nhau là Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, mantozơ và glucozơ (trong đó số mol glucozơ bằng tổng số mol saccarozơ và mantozơ) vào nước được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,80 gam Ag. - Thủy phân hoàn toàn phần 2 (đun với dung dịch H2SO4 dư), sau đó trung hòa và thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 19,44 gam Ag. Giá trị của m là: Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%. Theo sơ đồ: Với mỗi mũi tên là một phản ứng thì X, Y, Z, T là: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ khí CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X giảm so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu là 132 gam. Khối lượng tinh bột đem lên men là ? Để nhận biết dung dịch các chất riêng biệt: glucozơ, benzen, etanol, glixerol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ? Chất tham gia phản ứng tráng bạc Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng bạc. Đó là do: Mantozơ còn gọi là đường mạch nha, là đồng phân của: Cho các chuyển hóa sau: X + H2O Y Y + H2 Sobitol Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 Y E + Z Z + H2O X + G X, Y và Z lần lượt là: Thuỷ phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ được: Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: Nước ép táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hóa chất nào sau đây? Một phân tử saccarozơ có Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của glucozơ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.366
Thành viên mới nhất siu-u-tv
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.