Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Cacbohiđrat
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các dung dịch CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (glucozơ), CH3CHO, C3H7OH. Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là: Hiện tượng nào sau đây không đúng: Các hiện tượng thí nghiệm nào sau đây được mô tả đúng? Một gluxit (X) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ: X  dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch. X không thể là: Xenlulozơ  (X)  (Y)  axit axetic  (Z)  CH4. Các chất (X), (Y), (Z) lần lượt trong sơ đồ là: Lên men b gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 1,2 gam (hiệu suất của quá trình lên men là 90%). Giá trị của b là: Trong công nghiệp, để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta đã sử dụng phản ứng hóa học nào sau đây? Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu là: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch vòng? Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? Cho các chất: anđehit fomic, axit axetic, glucozơ. Câu nào sau đây không đúng khi nói về các chất này? Có các cặp dung dịch sau : (1) Glucozơ và glixerol. (2) Glucozơ và anđehit axetic. (3) Saccarozơ và mantozơ. (4) Mantozơ và fructozơ. Nếu  dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên? Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng: Glucozơ là hợp chất thuộc loại: Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào? Cho 50 (ml) dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H=1;C=12;O=16; Ag=108): Một mẫu tinh bột có phân tử khối là 5.105 đvC. Thủy phân hoàn toàn 1 mol tinh bột thì số mol glucozơ thu được là: Một gluxit X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ sau: X dung dịch xanh lam. X kết tủa đỏ gạch. X không phải là: Chất nào sau đây có thể chuyển thành dạng mạch vòng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.208
Thành viên mới nhất ngan-trinh-kim
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.