Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Để pha được 1 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M, KCl 0,06M người ta đã lấy lượng các muối như sau: Thực hiện những thí nghiệm sau đây: a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. b) Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2. c) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. d) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3. e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. f) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch NaOH. g) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2. h) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. i) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. j) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Zn(NO3)2. Thí nghiệm nào có hiện tượng kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó tan dần đến hết? Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ I = 9,65 (A), trong thời gian 3000 (s) thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất điện phân là: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Khi nhúng một lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội không thấy có hiện tượng gì. Nếu lấy lá nhôm ra và cho vào dung dịch HCl thì có hiện tượng gì xảy ra? Nung nóng m (gam) hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y ra thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 (lít) khí H2 (ở đktc). - Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 (lít) khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là: Chất X có tính chất sau: – X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong. – X không làm mất màu dung dịch brom. – X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối. X là chất nào trong số các chất sau?  Cho một mẫu hợp kim Na-Al vào nước, mẫu hợp kim tan hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp có giá trị cực đại là: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân nóng chảy, để sản xuất nhôm vì lí do nào sau đây? 1. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng. 2. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy. 3. Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hoá. 4. Tạo ra hỗn hợp bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi không khí. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 (lít) khí H2 (ở đktc) và m (gam) chất rắn không tan. Giá trị của m là: Có các lọ hoá chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được: Criolit (Na3AlF6) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, để sản xuất Al vì lí do chính là: Sục khí CO2 vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa thu được hai lần là 49,4 gam. Số mol khí CO2 là: Phát biểu nào sau đây là sai? Chỉ dùng hóa chất nào trong các hóa chất dưới đây để nhận biết được hỗn hợp kim loại: Na, Ba, Al và Ag? Chất không có tính lưỡng tính Từ muối Na2CO3, chọn sơ đồ thích hợp để điều chế Na? Một loại nước có hoà tan 0,04 mol Na+ 0,006 mol Ca2+ 0,008 mol Mg2+ 0,03 mol và a mol Cl-. Giá trị của a và tính cứng của nước là: Có các phương trình hoá học: 1. Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O 2. Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O 3. NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3 4. 2Al + 6H2O  Al(OH)3 + 3H2 5. SiO2 + 2NaOH  2Na2SiO3 + H2O Những phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch quặng boxit là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 504.054
Thành viên mới nhất tien-dung-nguyen
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.