Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Polime nào sau đây có tính cách điện tốt, bền; được dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, vật liệu điện? Cho poli(vinyl clorua) n tác dụng với khí clo được polime khác gọi là clorin chứa 66,77% clo và có hệ số trùng hợp không đổi. Công thức cấu tạo của clorin sẽ là: Cao su buna được điều chế từ etanol theo sơ đồ chuyển hoá sau: Etanol  đivinyl  cao su buna. Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít ancol etylic 60° ( = 0,8 g/ml)? Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n    (1) [-NH-(CH2)5-CO-]n                          (2) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n                      (3) Tơ thuộc loại poliamit là: Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ  = 1 : 1. Polime trên là polime nào trong số các polime sau: Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng: Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm? Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam ancol metylic và bao nhiêu gam axit metacrilic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%? Polime được trùng hợp bởi: Trùng hợp hoàn toàn 13,5 gam vinyl clorua thu được PVC. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC nói trên là: Trong số các dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O thì số đồng phân X thoả mãn. X + NaOH không phản ứng X (khử nước) Y polime là: Dãy nào say đây chỉ chứa tơ nhân tạo? Khi hiđro hoá hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H8 ta thu được isopentan, còn khi trùng hợp X thu được một loại cao su thông dụng. Công thức cấu tạo của X là : Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây? Nilon-6,6 là một loại  Khẳng định sau đây đúng hay sai? I/ Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử của nó phải có liên kết π. II/ Tính dẻo và tính đàn hồi là 2 cách nói khác nhau về cùng một tính chất vật lí. Từ amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 có thể tạo thành bao nhiêu loại polime khác nhau? Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có phân tử khối lớn nhất? Polistiren là một loại nhựa được dùng để sản xuất các dụng cụ văn phòng như thước kẻ, vỏ bút chì, eke... Trong công nghiệp có thể đều chế polistiren từ etilen và benzen theo sơ đồ và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Benzen etylbenzen stiren polistiren (PS). Muốn tổng hợp 1 tấn polistiren thì cần bao nhiêu tấn benzen? Cho các polime : (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là :   Đem trùng hợp các chất: buta-1,3-đien, propen, isopren, cloropren. Sản phẩm trùng hợp không được dùng làm cao su là: Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 C2H2 CH2=CHCl  PVC Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên chứa 97% metan (ở đktc) tối thiểu cần lấy để điều chế ra 1 tấn PVC là: Có các loại tơ sợi sau đây: (1) Len lông cừu. (2) Sợi bông. (3) Tơ xenlulozơ axetat. (4) Tơ visco. (5) Tơ nilon-7. (6) Tơ lapsan. Loại tơ bán tổng hợp là: Cách phân loại nào sau đây đúng? Có các phản ứng về tính chất hoá học của polime: (4) (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6.       Tinh bột                                Glucozơ Phản ứng phân cắt mạch polime là? Từ tinh bột có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Tinh bột   Etanol  poli (buta-1,3 đien) Khi sử dụng 24,3 tấn tinh bột thì khối lượng cao su buna điều chế được là bao nhiêu (giả thiết cao su buna gồm 70% là poli buta-1,3-đien) Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất  thuộc loại tơ nhân tạo? Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo ? Trong sơ đồ sau: X  Y  Cao su buna thì X, Y lần lượt là: (I) X là ancol etylic, Y là buta-1,3-đien. (II) X là vinyl axetilen, Y là buta-1,3-đien. (III) X là butan, Y là buta-1,3-đien. Polime X có phân tử khối là 504.000 và hệ số trùng hợp n = 12.000. X là: Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvc. Số mắt xích trong công thức phân tử của loại tơ này là: Tìm phát biểu sai? Khối lượng của một đoạn mạch nilon-6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là: Polime nào sau đây có thể là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? (1) Tinh bột (C6H10O5)n.                      (2) Cao su (C5H8)n. (3) Tơ tằm (-NH-R-CO-)n. Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là: Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su là: Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hoá PVC bằng clo. Polime thu được chứa 66,7% clo về khối lượng. Trung bình cứ k mắt xích -CH2-CHCl- trong M phân tử PVC bị clo hoá bởi 1 nguyên tử clo. Giá trị của k là: Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.199
Thành viên mới nhất leanhquan130601
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.