Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 3 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic no đơn chức, thể tích CO2 sinh ra đúng bằng thể tích O2 tham gia phản ứng (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Tên của axit mang đốt là gì? Trong các chất dưới đây, chất nào không phải là anđehit? Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo thành xeton là: Cho 2 chuỗi phản ứng (mỗi mũi tên là một phản ứng): a) CH4  CH2O CH4O (A)  C2H6O (B) b) C2H2  C2H4O C2H6O (X)  C4H10O (Y) Phát biểu nào dưới đây là sai? Có bao nhiêu chất có CTPT là C4H8O, mạch hở khi tác dụng với H2 dư (Ni) tạo thành ancol isobutylic ? Một hợp chất có thành phần là 40% C ; 6,7% H và 53,3% O. Hợp chất có CTĐGN là :   Phát biểu đúng là Để nhận biết các dung dịch axit acrylic CH2=CH-COOH, axit axetic CH3-COOH và ancol etylic CH3-CH2-OH đựng trong các lọ không nhãn có thể dùng các thuốc thử nào sau đây? Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit, dãy nào đúng? ClCH2COOH; BrCH2COOH; ICH2COOH Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng Hợp chất A có công thức CnH2n+2-t-2a(CHO)t, với giá trị nào của n, t, a để khi A tác dụng với H2 cho rượu n-propylic? Cho 7,2 gam ankanal A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra muối của axit B và 21,6 gam bạc kim loại. Nếu cho A tác dụng với H2/Ni, to thu được ancol đơn chức, có mạch nhánh. CTCT của A là : Cho các chất sau: (X) HO-CH2-CH2-OH (Y) CH3-CH2-CH2-OH (Z) CH3-CH2-O-CH3 (T) HO-CH2-CH(OH)-CH2OH Số lượng chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là: Axit A có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime. Công thức của A là: (CH3)2CHCHO có tên là Anđehit propionic có công thức cấu tạo là : Cho chuỗi phản ứng : C2H6O      X       Axit axetic      Y CTCT của X, Y lần lượt là :     Hợp chất có CTCT như sau:   Tên hợp chất đó theo danh pháp IUPAC là : Cho các chất : (1) CHCl2–COOH ; (2) CH2Cl–COOH ; (3) CCl3–COOH Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất là : Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic A bằng lượng vừa đủ oxi được hỗn hợp (khí và hơi) có tỉ lệ . A là axit     Trong các chất dưới đây, chất nào tác dụng được với cả 3 chất: Na, NaOH và NaHCO3? Để đốt cháy hết 10 ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ A cần dùng 30 ml O2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O có thể tích bằng nhau và đều bằng thể tích O2đã phản ứng. CTPT của A là : Hợp chất hữu cơ E mạch hở có công thức phân tử C3H6O3 có nhiều trong sữa chua. E có thể tác dụng với Na và Na2CO3 còn khi tác dụng với CuO nung nóng tạo ra chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của E có thể là chất nào sau đây? Cho sơ đồ biến hóa: CH3-CH2-CH2-OH  CH3-CH2-CH2-OH. X có thể là: CH3CH2CH2Cl (1);   CH3-CH=CH2 (2);   CH3-CH2-CHO (3). Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở khi tác dụng với H2 dư (Ni, to) tạo thành ancol isobutylic ? Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch KOH. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam và bình 2 tăng 0,88 gam. CTPT của axit là : Ứng dụng nào sau đây của anđehit fomic ? Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là : Thuốc thử để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là: Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp ankanal A và ankanol B (cùng số cacbon) thu được 19,8 gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A. Một axit cacboxylic no A có công thức đơn giản nhất (CTĐGN) là C2H3O2.  Tỉ khối của A so với O2 là 3,6875. CTPT của axit A là : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là : Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?   Phát biểu nào sau đây không đúng ?   Nhiệt độ sôi của 3 chất: C2H5CHO, C3H7OH và C3H8 tăng dần theo trật tự nào? Rượu nào sau đây bị oxi hóa thành axeton? Cho sơ đồ phản ứng :  CH2=CH–CHO  +   K2Cr2O7  +  H2SO4   →         Sản phẩm của phản ứng là phương án nào ? Cho sơ đồ phản ứng :         CH2=CH–COOH  +  HCl →              Sản phẩm của phản ứng là :     A là axit no, mạch hở, công thức CxHyOz. Mối liên hệ giữa x, y, z là :   Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2 (Ni, to) sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu ?

Thành viên đã làm bài (1)
vanthai2004
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.359
Thành viên mới nhất cuong-nguyen
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.