Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt cháy hết một thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là: Cho a mol một anđehit Y tác dụng với AgNO3 dư/NH3, thu được 4a mol Ag. Anđehit Y là: Độ điện li của 3 dung dịch  CH3COOH 0,1M ; CH3COOH 0,01M và HCl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là : Một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol X cho 2,016 lít CO2 (đktc). Mặt khác để hiđro hóa hoàn toàn 0,15 mol X cần 3,36 lít H2 (0oC, 2atm) và được rượu no Y. Biết X tác dụng được với AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag. CTCT của X là : Trong các phản ứng hóa học dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? Anđehit benzoic C6H5CHO có thể tham gia các phản ứng sau : C6H5CHO  +     H2   →to, Ni   C6H5CH2OH C6H5CHO  +     O2   →to, xt   C6H5COOH Câu nào đúng khi nói về phản ứng trên ? Dẫn 1 mol rượu etylic đi qua ống đựng CuO nung nóng. Sau phản ứng cân lại ống đựng CuO thấy khối lượng giảm đi 8 (g). Khối lượng anđehit tạo thành là: Chất CH3-CH2- có tên là gì? Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là : Công thức phân tử tổng quát của anđehit mạch hở (n1) hoặc xeton mạch hở (n3) là : Sản phẩm tạo thành khi cho ancol metylic tác dụng với axit axetic có tên gọi là: Tính axit của các chất CH3COOH, C2H5COOH, ClCH2COOH và BrCH2COOH tăng dần theo trật tự nào? Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự nào? Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là : Cho các cặp chất sau : (1) CH3COOH, C6H5OH(2) CH3COOH, C2H5OH(3) C6H5OH, C2H5OH(4) CH3ONa, C6H5OH(5) CH3COOH, C2H5ONa(6) C6H5OH, C2H5ONa Các cặp có thể phản ứng được với nhau là : Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH . Số chất phản ứng được với CH3CH2CHO ở điều kiện thích hợp là : Cho 1,5 (g) một anđehit tham gia hết vào phản ứng tráng bạc, khối lượng Ag được giải phóng tối đa là 21,6 (g). Anđehit đã dùng là chất nào trong các chất dưới đây? Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. X  muối Y  etilen↑ Công thức cấu tạo của X là: Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol. Tổng số mol 2 ancol là : Nhận xét nào sau đây là đúng ? Giá trị pH của các axit CH3COOH, HCl, H2SO4 có cùng nồng độ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là : Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất ? C2H5OH   HCOOH    CH3COOH Chia 10 gam hỗn hợp HCOOH và CH3COOH thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 1,064 lít H2 (đktc). Phần 2: Tác dụng với 4,6 (g) C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác. Nếu hiệu suất phản ứng este hóa đạt 60% thì tổng khối lượng este thu được là: Tráng gương hoàn toàn chất hữu cơ X bằng dung dịch AgNO3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ, X có cấu tạo: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng hết với lượng dư Ag2O/NH3 thì số mol Ag thu được gấp 4 lần số mol X đã phản ứng. Công thức phân tử X là : Thủy tinh hữu cơ ( metyl metacrylat) được điều chế bằng cách cho ancol metylic tác dụng với axit nào sau đây? Trong các phát biểu sau :  (1) C2H5OH và C6H5OH đều phản ứng dễ dàng với CH3COOH.    (2) C2H5OH có tính axit yếu hơn C6H5OH.    (3) C2H5ONa và C6H5ONa phản ứng hoàn toàn với nước cho ra C2H5OH và C6H5OH. Phát biểu sai là :     Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2  hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và một anđehit đơn chức cần 76,16 lít O2 (đktc) tạo ra 54 gam H2O. Tỉ khối hơi của X đối với H2 là : Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O có cùng số mol. X thuộc nhóm hợp chất nào ? Axit nào sau đây có đồng phân hình học ?   Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit A thu được 2 thể tích CO2  đo ở cùng điều kiện, A là : Chất nào tạo kết tủa trắng với dung dịch bão hòa NaHSO3? CxHyO2 là một anđehit mạch hở, 2 chức, no khi: Có bao nhiêu đồng phân là axit cacboxylic, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C9H8O2 ?   A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz. Mối liên hệ giữa x, y, z là :   Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC. CH2=CH–CH2–CO–CH(CH3)–CH3 Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ: Anđehit bị oxi hóa bởi chất nào? Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol, axit acrylic, axit axetic, bằng một thuốc thử. Người ta nên dùng thuốc thử nào sau đây?

Thành viên đã làm bài (1)
712320818957222
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.817
Thành viên mới nhất thu-bui
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.