Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất  có tên là gì ? Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là : Chất hữu cơ X mạch hở được tạo ra từ axit no A và etylen glicol. Biết rằng a gam X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ; a gam X phản ứng hết với xút tạo ra 32,8 gam muối. Nếu cho 200 gam A  phản ứng với 50 gam etilenglicol ta thu được 87,6 gam este. Tên  của X và hiệu suất phản ứng tạo X là : Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ? Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là:            Một chai đựng ancol etylic có nhãn ghi 25o có nghĩa là : A, B, C là 3 chất hữu cơ có cùng công thức CxHyO. Biết % O (theo khối lượng) trong A là 26,66%. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong số A, B, C là :  Một ancol no có công thức đơn giản nhất  là C2H5O. CTPT của ancol có thể là : Tên IUPAC của rượu iso amylic là : Có các tên gọi: o-Crezol, ancol benzylic, 2-Metylphenol, Phenylmetanol, o-Metylphenol.  Đó là các tên gọi của bao nhiêu chất? Rượu nào khó bị oxi hóa nhất? Cho sơ đồ phản ứng :  Isopentan       (A)       (B)   Xác định CTCT phù hợp của B. Biết A, B là các sản phẩm chính. Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%.  CTPT của X là :   Số đồng phân của C4H9Br là :  Đun hỗn hợp 3 ancol CH3OH, C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140°C. Hỏi có thể thu được nhiều nhất là bao nhiêu ete? Trong số các anken dưới đây, chất nào khi tác dụng với nước (xúc tác axit) tạo ra ancol duy nhất: Đề hiđrat hóa 14,8 gam ancol thu được 11,2 gam anken. CTPT của ancol là : Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) : Tinh bột → X → Y → Z → Etyl axetat Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là : Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế ancol etylic trong công nghiệp ? Thuốc thử duy nhất để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic là: Cho sơ đồ : C6H6 (benzen)    X   Y    Z Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là :  Amcol no đơn chức có 10H trong phân tử có số đồng phân là: Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm –OH của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là : Khi đốt cháy một rượu đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng  = 27 : 44. Công thức phân tử của rượu là: Trong các chất dưới đây, chất nào không biến đổi thành ancol metylic qua một phản ứng hóa học? Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? Trong số các dẫn xuất halogen dưới đây, chất nào là dẫn xuất halogen bậc ba? A, B, D là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit, còn B cho ra xeton. Vậy D là : Có bao nhiêu đồng phân có công thức phân tử là C4H10O ? Khi đun nóng hỗn hợp 2 trong số 4 rượu có công thức phân tử CH4O, C2H6O, C3H8O với H2SO4 đặc, nhiệt độ thích hợp chỉ thu được một olefin duy nhất thì 2 rượu đó là: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu ? Đun sôi dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X không thể là :        Sản phẩm chính của phản ứng sau đây là chất nào ?  CH3–CH2–CHCl–CH3                      Số đồng phân ứng với công thức phân tử của C2H2ClF là : Hợp chất A tác dụng được với Na nhưng không phản ứng được với NaOH. A là chất nào trong các chất sau ? (đều là dẫn xuất của benzen) Trong các chất dưới đây, chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? Thực hiện phản ứng tách nước một rượu đơn chức X ở điều kiện thích hợp. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất hữu cơ Y có tỉ khối đối với X là 37/23. Công thức phân tử của X là : Một chai rượu etylic ghi 250 có nghĩa là: Ba rượu X, Y, Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol  = 3 : 4. Vậy công thức ba rượu có thể là:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.455
Thành viên mới nhất dangnhathao
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.