Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhiên liệu nào dùng trong đời sống hàng ngày sau đây được coi là sạch nhất ? Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau: Một hiđrocacbon A có công thức nguyên (CH)n với n ≤ 8. Một mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol H2 hoặc với 1 mol Br2 trong dung dịch brom. Tên của A là: Dùng dung dịch brom (trong nước) làm thuốc thử, có thể phân biệt cặp chất nào sau đây? Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là : Giải trùng hợp polime: ta thu được monome: C2H2 → A → B → o-bromnitrobenzen. Công thức của A là : A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n. 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dd). Vậy A là : Chất có tên gì? Benzen + X →H+ etylbenzen. Vậy X là  Cho các chất (1) benzen ; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hex-5-trien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là : CH3–C6H4–C2H5 có tên gọi là : Dùng 39 gam C6H6 điều chế toluen. Khối lượng toluen tạo thành là : Hiđrocacbon M có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng M với dung dịch thuốc tím tạo thành C7H5KO2 (N). Cho N tác dụng với dung dịch axit HCl tạo thành hợp chất C7H6O2. M có tên gọi nào sau đây? Nitro hoá bezen thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít N2 (đktc). Công thức phân tử và số mol X trong hỗn hợp là : Đốt cháy hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ  :  = 22 : 4,5. Biết X không làm mất màu dung dịch brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau đây? Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với naphtalen (C10H8), giá trị của n và a lần lượt là Trong các dữ kiện sau: 1. Phân tử benzen có hình lục giác đều phẳng. 2. Phản ứng thế 1H bằng 1Cl chỉ cho ra một sản phẩm duy nhất. 3. Trong phản ứng cộng Cl2, 6 nguyên tử Cl cộng vào cùng một lúc. 4. Phản ứng hủy với Cl2 cho ra C và HCl. Dữ kiện nào cho thấy trong benzen, 6C và 6H đều tương đương nhau? Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra : Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ? Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế –X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí o- và p-. Vậy –X là những nhóm thế nào ? Muốn điều chế 7,85 (g) brombenzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen ? Tính chất nào không phải của toluen ? Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là : Sản phẩm chính khi oxi hóa các ankylbenzen bằng KMnO4 /H+ là : Tính chất nào sau đây không phải của ankylbenzen ? Chọn  câu đúng nhất trong các câu sau : Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là: Phản ứng của benzen với các chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ? A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với : Đốt cháy hoàn toàn m gam A (CxHy), thu được m gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là: Cho clo tác dụng với 78 (g) benzen (bột sắt làm xúc tác), người ta thu được 78 (g) clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là: Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C = 90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công thức phân tử là: Cho sơ đồ : Nhóm X, Y phù hợp sơ đồ trên là : Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là (biết trong không khí O2 chiếm 20% thể tích) : Cho các chất sau : Khả năng của phản ứng thế trên vòng benzen tăng theo thứ tự : Muốn đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen cần dùng một thể tích không khí là bao nhiêu, biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí: Một đồng đẳng của benzen có công thức phân tử C8H10. Số đồng phân của chất này là: Tất cả các hợp chất sau là hợp chất hiđrocacbon thơm, ngoại trừ:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.794
Thành viên mới nhất ten-khong
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.