Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất C4H10O có số đồng phân ancol và tổng số đồng phân là : Câu nào sai trong các câu sau? Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ là gì ? Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là: Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ nên dùng cách nào trong các cách sau: Đốt cháy hoàn toàn 1,50 (g) của mối chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 0,9 (g) H2O và 2,20 (g) CO2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất? Những chất nào sau đây là đồng phân hình học của nhau ?   Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon có dạng C2xHy phải dùng hết 84 lít không khí (đo ở đktc), biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Công thức phân tử của hiđrocacbon đó là: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H8 là : Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC là: Muốn biết hợp chất hữu có có chứa hiđro hay không, ta có thể : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol chất X chứa (C, H, O) và cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 chứa 100 gam dung dịch H2SO4 96,48% và bình 2 chứa dung dịch KOH dư. Sau thí nghiệm thấy nồng độ H2SO4 ở bình 1 giảm còn 90%. Trong bình 2 tạo ra 55,2 gam muối. CTPT của X là (biết X có chứa 2 nguyên tử oxi) : Hợp chất CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 có danh pháp IUPAC là : Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ? Gốc hiđrocacbon nào sau đây là gốc đẩy electron? Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X cần 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam. Lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc lại thu được 9,85 gam kết tủa nữa. CTPT của X là : Axit mạch hở CnH2n – 4O2 có số lượng liên kết ð trong gốc hiđrocacbon là : Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, N, cho sản phẩm đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH dư. Thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8 gam. Mặt khác nếu đốt cháy 0,186 gam chất X thì thu được 22,4 ml khí N2 (ở đktc). Biết rằng hợp chất X chỉ chứa một nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của hợp chất X là:  Công thức phân tử nào dưới đây biểu diễn nhiều hợp chất: (I) CH2F2; (II) C2H2Cl2; (III) C2H6O; (IV) CH2O2. Công thức tổng quát của anđehit đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi C=C là : Một hiđrocacbon X mạch hở, ở thể khí, khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hiđrocacbon đó là: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là:     Nhận xét nào đúng về các chất hữu cơ so với các chất vô cơ ? Trong các phản ứng sau, trường hợp nào sau đây xảy ra sự phân cắt đồng li? Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C6H14 là :  Khi đốt cháy hoàn toàn 15 miligam chất A chỉ thu được khí CO2 và hơi nước, tổng thể tích của chúng quy về điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 mililít. Công thức đơn giản nhất của A là : Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans? Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ X cần 7,84 lít O2 thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) , 4,5 gam H2O và 5,3 gam Na2CO3. CTPT của X là : Oxi hóa 4,02 (g) chất hữu cơ Y chỉ thu được 3,18 (g) sôđa và 0,672 lít khí CO2 (đktc). Y có công thức đơn giản nhất nào sau đây? Cho hỗn hợp các ankan sau : pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây ? Phân tích chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O thấy có phần trăm khối lượng cacbon %C = 40%. Chất hữu cơ đó có công thức phân tử nào sau đây là phù hợp? Đốt cháy hoàn toàn 0,4524 gam hợp chất A sinh ra 0,3318 gam CO2 và 0,2714 gam H2O. Đun nóng 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút để chuyển tất cả nitơ trong A thành amoniac, rồi dẫn khí NH3 vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3 cần dùng 7,7 ml dung dịch NaOH 1M. Biết MA= 60. Công thức phân tử của A là:  Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ? Đốt cháy hết 2,3 gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy có 10 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng bình đựng dung dịch nước vôi tăng 7,1 gam. Giá trị của V là : Phản ứng: thuộc loại phản ứng nào ? Số đồng phân là axit của chất có công thức phân tử C4H9COOH là: Ba chất X, Y, Z đều có công thức đơn giản nhất là CH2O. Khi đốt cháy hoàn toàn 30 (g) mỗi chất đều cho 1 mol CO2 và 1 mol nước. X, Y, Z có phải là đồng phân của nhau không? Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H12O2 là : Đốt cháy hoàn toàn 5,80 gam chất X thu được 2,65 gam Na2CO3 ; 2,26 gam H2O và 12,10 gam CO2. Công thức phân tử của X là :

Thành viên đã làm bài (1)
103468086910382910001
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.812
Thành viên mới nhất quynh-hoang
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.