Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để được 54,054 ml dung dịch NH3 20% (khối lượng riêng D = 0,925 g/ml) cần hòa tan bao nhiêu lít NH3 (đktc)? Mỗi hecta đất trồng cần 60kg nitơ. Tìm khối lượng urê cần dùng để bón cho 10 hecta đất Cho phản ứng aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O Các hệ số a,b,c,d,e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a+b) bằng   Phương pháp nào sau đây biểu thị đúng sự hòa tan chất rắn AgCl? Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?   Phản ứng nào dưới đây cho thấy NO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa? Phân supephotphat kép có hàm lượng P2O5 là 40%. Hàm lượng Ca(H2PO4)2 trong phân là Khi phản ứng NH3 + O2  N2 + H2O được cân bằng thì hệ số của O2 là: Axit photphoric và axit nitơric cùng có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây? Phân tử chất nào sau đây có liên kết ba là cộng hóa trị? Chất khí nào khi tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ? Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do: Chất rắn màu trắng nào sau đây không tan trong nước, nhưng tan dễ dàng trong dung dịch HCl tạo sản phẩm là chất khí? Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 thu được muối Cu(NO3)2 và hổn hợp khí gồm 0,1 mol NO và 0,2 mol NO2. Khối lượng của Cu đã phản ứng là: Cho 13,5 g Al tác dụng vừa đủ với 4,4 l dung dịch HNO3 sinh ra hổn hợp gồm 2 khí NO và N2O. Tỉ khối hơi của hổn hợp so với CH4 là 2,4 . Nồng độ mol của Axit ban đầu là: Có phương trình hóa học: 5Mg + 12HNO3  5Mg(NO3)2 + N2↑ + 6H2O trong đó số mol HNO3 là chất oxi hóa và số mol HNO3 là chất tạo muối nitrat là: Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường Tổng thể tích của H2 và N2 (đktc) cần lấy để điều chế 51 (g) NH3, biết hiệu suất phản ứng đạt 25% là: Tìm phản ứng viết đúng Nhiệt phân muối X thu được oxit kim loại , khí nitơ điôxit và oxi . X là muối nào sau đây? Chất nào sau đây tan được trong dung dịch NH3? Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3  đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ, chất khí đó là Cần bao nhiêu mol NaOH để chuyển hóa hoàn toàn 28,4g P2O5 thành muối natrri monohidrophotphat?   Xét phản ứng: N2 + 3H2  2NH3. Hằng số cân bằng k được biểu thị bởi: Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch? Để tạo kết tủa Al(OH)3; Cu(OH)2; Fe(OH)3; Zn(OH)2 từ dung dịch muối. Ta có thể dùng: Hòa tan 12,8g kim loại hóa trị II trong 1 lượng vừa đủ dung dịch HNO3 60% (D = 1,365g/ml), thu được 8,96 lít (đktc) một khí duy nhất màu nâu đỏ. Tên của kim loại và thể tích dung dịch HNO3 đã phản ứng là:   Cho nhôm vào dung dịch HNO3 loãng, Al tan hết nhưng không có khí sinh ra. Tỉ lệ mol của Al và HNO3 là: Phản ứng nào dưới đây chứng minh NH3 có tính bazơ? Cho 14,2 g P2O5 và 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32%. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:   Thuốc thử nào sau đây là tốt nhất để phân biệt dung dịch AgNO3 với dung dịch Zn(NO3)2? Cho 44 g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g dung dịch Axit photphoric 39,2%. Muối nào sau đây thu được sau phản ứng? Photpho đỏ và photpho trắng là hai dạng thù hình của photpho nên giống nhau ở chỗ: Phản ứng oxi hóa - khử dạng ion thu gọn: Cu +  + H+  Cu2+ + NO + H2O Sau khi lập phương trình hóa học, hệ số các chất tham gia và sản phẩm lần lượt là: Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:   Phản ứng sau đang ở trạng thái cân bằng: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k); ΔH = -92 kJ Tác động làm thay đổi hằng số cân bằng là? Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm:   Chỉ ra mệnh đề đúng trong các câu sau: Phân tích 4,30 (g) một mẫu hợp chất, có kết quả như sau: 0,100 (g) hiđro và 4,20 (g) nitơ. Hợp chất này có công thức đơn giản là: Cho phản ứng: 2NO(k) + O2(k)  2NO2(k); ΔH < 0 Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi:

Thành viên đã làm bài (3)
giacatluong congthanh vanvan01699839441
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.493
Thành viên mới nhất nghich
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.