Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có bốn lọ mất nhãn chứa bốn dung dịch: MgCl2, AlCl3, FeCl3, BaCl2. Có thể dùng một hóa chất duy nhất nào sau đây để nhận biết chúng? Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện: Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ? Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol  (bỏ qua sự thủy phân của ion Al3+ trong nước) thì dung dịch đó có chứa: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, MgO và ZnO bằng 300ml dd H2SO4 0,1M (vừa đủ). Cô cạn dd thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối sunfat khan là Dung dịch Na2CO3 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ? Có 3 mẫu hợp kim Fe – Al , K – Na , Cu – Mg. Có thể dùng dung dịch nào dưới đây có thể phân biệt 3 mẫu hợp kim trên ? Cho dung dịch X có chứa các ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch này mà không đưa ion nào khác vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch X tác dụng với chất nào sau đây? Hoà tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dd chứa 0,4 mol H2SO4 được dd X. Thêm 1,3 mol Ba(OH)2 nguyên chất vào dd X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y là Trộn 150 (ml) dung dịch MgCl2 0,5M với 50 (ml) dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là: Chọn phát biểu sai: Cho các dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, NaHSO4, H2SO4, NaOH. Số chất tác dung với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa là : Một mol chất nào sau đây khi hoà tan vào nước sinh ra ion H+ có nồng độ cao nhất? Cho dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy Cặp dung dịch chất điện li nào xảy ra phản ứng trao đổi ion hoàn toàn? Cho các phản ứng sau: (1) H2SO4(loãng) + NaCl  (2) H2S + Pb(NO3)2  (3) Cu(OH)2 + ZnCl2  (4) CaCl2 + CO2 + H2O  Phản ứng nào có thể xảy ra được? Tính nồng độ mol/l của ion CH3COO– trong dung dịch CH3COOH 1,2M. Biết độ điện li α của axit là 1,4%: Cho biết phương trình ion sau:  + H2O   + H3O+ Theo Bronstet thì cặp chất nào sau đây đều là axit?  Dung dịch A chứa 2 axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M. Dung dịch B chứa 2 bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A để được dung dịch mới có pH = 7: Cho các dung dịch: Na2S, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, K2SO3, AlCl3. Số dung dịch có giá trị pH > 7 là: Độ điện li 3 dung dịch CH3COOH 0,1M; CH3COOH 0,001M và HCl 01M được sắp xếp tăng dần theo dãy sau đây? Cho các dung dịch sau: K2CO3; KCl; Na2S; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONa. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7:   Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol , t mol Cl-. Hệ thức quan hệ giữa x, y, z, t được xác định là: Nhôm hiđroxit là chất lưỡng tính có thể tác dụng với axit và bazơ nào trong 4 chất sau: Ba(OH)2; NH4OH; H2SO4; H2CO3? Trong các chất NaHSO4, NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, CO2, AlCl3. Số chất khi tác dụng với dung dịch Na[Al(OH)4] thu được Al(OH)3 là Dung dịch NH3 1M với độ điện li là 0,42% có pH là Cho các dung dịch A, B, C, D chứa các tập hợp sau: A. {Cl-, , Na+, } B. {Ba2+, Ca2+, Cl-, OH-} C. {H+, Ag+, Na+, } D. {K+, , , } Trộn hai dung dịch vào nhau thì cặp nào không có phản ứng? Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là một bazơ khi nó: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là Kết luận nào sau đây là sai? Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHCO3 thì Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch NaOH và HNO3 có cùng nồng độ 1 × 10-3M. Dung dịch sau phản ứng có: Cho hằng số axit của CH3COOH là 1,8.10-5. pH của CH3COOH 0,4M là: Trong phản ứng ion hiđrosunfat và H2O:  + H2O  H3O+ +  Nước đóng vai trò: Một dung dịch có nồng độ ion hiđroxit là 1 × 10-5M thì nồng độ ion hiđro trong dung dịch này là bao nhiêu? Dung dịch chứa 0,063 (g) HNO3 trong 1 lít có độ pH là: Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để có thể phân biệt ba dung dịch này là: Để đánh giá độ mạnh, yếu của axit, bazơ, người ta dựa vào: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào trong đó nước đóng vai trò là một axit Bronsted? Theo thuyết Areniut, sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ là:

Thành viên đã làm bài (2)
nguyen-hong-khanh khuong76658
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.818
Thành viên mới nhất dung-le
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.