Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cần bao nhiêu ion hiđro để trung hòa hoàn toàn 1,0 lít dung dịch bari hiđroxit 0,50M? Trộn lẫn 100 ml dd NaHSO41M với 100 ml dd KOH 2M được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được những chất nào sau đây ? Chọn câu đúng nhất trong các mệnh đề sau: Các dd NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là phương trình ion thu gọn : Ca2+ + CO32-  → CaCO3  là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?  CaCl2 + Na2CO3                      2. Ca(OH)2 + CO2      3. Ca(HCO3)2 + NaOH.                  4. Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm NaOH, NaCl, BaCl2, Ba(OH)2 chỉ cần dùng thuốc thử Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là Phản ứng giữa axit và bazơ là một phản ứng: Cho sơ đồ : (X) C4H8Br2  →+NaOH d-     (Y)   →+Cu(OH)2-   dung dịch xanh lam CTCT phù hợp của X là Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là : Trộn dd chứa a mol AlCl3 với dd chứa b mol KOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ  Xét ba nguyên tố cấu hình electron lần lượt: (X) : 1s22s22p63s1; (Y) : 1s22s22p63s2; (Z) : 1s22s22p63s23p1 Hiđroxitcủa X, Y, Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là: Cho 20,4 gam hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dd HCl 1M (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc thêm dần NaOH vào để đạt được kết tủa tối đa.Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là Phản ứng trung hoà nào sau đây tạo ra môi trường có pH < 7? Để phân biệt hai dung dịch NaHCO3 và Na2CO3, ta có thể dùng dung dịch chất nào sau đây? cho các chất và ion sau: HSO4-, H2S, NH4+, Fe3+, Ca(OH)2, SO32-, NH3, PO43- , HCOOH, Al3+, HS-. Theo Bronstet số chất và ion có tính chất axit là: Dung dịch thuốc thử duy nhất có thể nhận biết được tất cả các mẫu kim loại: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là: Chọn câu đúng? Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là: Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch ? 100ml dd X chứa NaOH 0,1M và Na[Al(OH)4] 0,3M. Thêm từ từ dd HCl 0,1M vào dd X cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thì được 1,02 gam chất rắn. Thể tích  dd HCl 0,1M đã  dùng là Cho 5,7 gam hỗn hợp bột P gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được hỗn hợp rắn Q có khối lượng là 8,1 gam. Thể tích tối thiểu dung dịch HCl 1M cần dùng để hoà tan hoàn toàn Q là dung dịch X có chứa các ion sau: Al3+, Cu2+, SO42-, NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250 ml dung dịch X  cần 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol của  NO3- là: Một dung dịch có nồng độ mol của H+ ([H+]) = 0,001M. pH của dung dịch là: Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ? Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu ? Trong 100 (ml) dung dịch A có hòa tan 2,24 (ml) khí HCl (đktc). Tính độ pH của dung dịch A là: Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch: Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thu được dung dịch A. Hỏi dung dịch A có pH bằng bao nhiêu? Trong dung dịch Al2(SO4)3 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion ? Trong số các dd: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dd có pH > 7 là Trộn 100 ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dd có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH−] =10−14) Hằng số điện li phụ thuộc vào Dung dịch axit axetic trong nước có nồng độ 0,1M. Biết 1% axit bị phân li. Vậy pH của dd bằng bao nhiêu ? Sự khác nhau giữa dung dịch axit mạnh và dung dịch axit yếu có cùng nồng độ mol là: Trong 100ml dung dịch BaCl2 0,2M có: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ mol sau đây, dung dịch nào có độ dẫn điện nhỏ nhất? cho các chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3,  Al, Ca(HCO3)2,  HPO42-, Zn(OH)2. Theo Bronstet, số chất và ion có tính lưỡng tính là: Kết quả nào sau đây là đúng: Tổng số hệ số các chất trong phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn giữa dung dịch nhôm sunfat và dung dịch kali hiđroxit để tạo ra khối lượng kết tủa tối đa là: Hãy chọn đáp án đúng? Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.812
Thành viên mới nhất quynh-hoang
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.