Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một dung dịch có nồng độ ion hiđroxit bằng 1 × 10-2M thì nồng độ ion hiđroni trong dung dịch đó là: Trong phương trình điện li: H2O + H2O  H3O + OH- Nước có vai trò là chất: Chất lưỡng tính là chất: Cho NaOH vào mẫu thử của dung dịch X thấy thoát khí mùi khai. Còn khi thêm AgNO3 vào mẫu thử của dung dịch X thì có kết tủa vàng. Vậy dung dịch X chứa : Cho 5,4 gam Al vào dd chứa 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO4, sau một thời gian thu được 1,68 lít H2 (đktc), dd Y, chất rắn Z. Cho dd Y tác dụng với dd NH3 dư thu được 7,8 gam kết tủa. Khối lượng của chất rắn Z là Dung dịch NaCH3COO trong nước có tính bazơ vì dung dịch này có: Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 cho đến dư vào dung dịch NaOH sẽ xảy ra hiện tượng: Sự phân li của một axit yếu HA ở trạng thái cân bằng có [A–] = 2,0 × 10-3M và [HA] = 1,0M thì hằng số phân li axit Ka là: Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3 tránh hiện tượng thủy phân, người ta thường nhỏ vào ít giọt: Cho các chất: MgO, CaCO3, Al2O3, dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, NaHCO3. Khi cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là Cho sơ đồ sau : X + Y + H2O →Al(OH)3 + NaCl + CO2. Vậy X, Y có thể tương ứng với cặp chất nào sau đây là: Cho hấp thụ hết 1,12 lít khí Cl2 (đktc) vào 1 lít dung dịch NaOH 0,1M. Thêm tiếp vài giọt quỳ tím sau đó đun sôi dung dịch. Hãy cho biết màu của dung dịch trước và sau khi đun sôi (Biết rằng khi đun sôi NaClO phân hủy thành NaCl + O2). Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là: Khí cacbonic tác dụng được với các dung dịch trong nhóm nào ? Các chất và ion nào sau đây là chất lưỡng tính? Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ? Cho 100ml dd hỗn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1,5M tác dụng với dd NH3 dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là Cho chất A (NaHSO4) phản ứng với chất B (NaOH) theo phương trình sau:  NaHSO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O Theo thuyết Bronsted, nhận xét đúng là: Độ điện li α của CH3COOH trong dung dịch 0,01 M là 4,25%. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch này là: Hòa tan 14,28 gam Na2CO3.10H2O vào 200 gam H2O. Nồng độ % (khối lượng) của dung dịch là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.816
Thành viên mới nhất an-my
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.