Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có phương trình ion thu gọn: 2H+ +   H2O + CO2 là phản ứng của cặp dung dịch chất điện li nào? Một dung dịch có nồng độ mol của H+ ([H+]) = 0,001M. Nồng độ mol của OH- của dung dịch bằng: Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch NaOH có pH = 13 để được một dung dịch có pH = 12: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Để trung hoà 20 ml dd X cần dùng 300 ml dd NaOH 0,1M. Mặt khác lấy 20 ml dd X cho tác dụng với dd AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt: Trong dung dịch A có chứa đồng thời các cation sau K+, Ag+, Fe2+, Ba2+. Biết A chỉ chứa một loại anion. Đó là anion nào trong số các anion sau: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh ? Để được dung dịch có chứa các ion: Mg2+ (0,02 mol), Fe 3+ (0,03mol), Cl- ( 0,04  mol), SO42- ( 0,03 mol) ta có thể pha vào nước: Dung dịch X có hoà tan hai chất CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết hằng số axit của CH3COOH là Ka =1,8×10−5. Độ pH của dung dịch X là: có 4 dung dịch  trong suốt, mối dung dịch chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là: Cho từ từ 150ml dd HCl 1M vào 500ml dd X gồm Na2CO3 và KHCO3 thì thu được 1,008 lít khí  (đktc) và dung dịch Y. Cho dd Y tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Tính nồng độ của Na2 CO3 và KHCO3 trong dd X lần lượt là: Hòa tan a gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 150 gam dung dịch CuSO4 10% thu được dung dịch mới có nồng độ 43,75%. Giá trị của a là Dung dịch X có chứa các ion : : Fe2+ (0,1 mol), Al 3+ (0,2mol), Cl- ( x mol), SO42- ( y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 46,9 gam muối rắn. giá trị của x và y là: Có phương trình ion thu gọn: Ag+(dd) + Cl–(dd)  AgCl(r) là do phản ứng của: Hãy chọn đáp án đúng. Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì: Đồng (II) sunfat tan vào H2O tạo thành dung dịch có màu xanh lơ, màu xanh càng đậm, nếu nồng độ dung dịch càng cao. Có 4 dung dịch được pha chế như sau (thể tích dung dịch coi bằng thể tích nước): - Dung dịch 1: 100ml H2O và 2,4 (g) CuSO4 - Dung dịch 2: 300ml H2O và 6,4 (g) CuSO4 - Dung dịch 3: 200ml H2O và 3,2 (g) CuSO4 - Dung dịch 4: 400ml H2O và 8,0 (g) CuSO4 Hỏi dung dịch nào có màu xanh đậm nhất? Phản ứng nào sau đây là phản ứng trung hòa: Dung dịch x co chứa : Mg2+, Ba2+, Ca2+ vào 0,2 mol Cl- ,0,3 mol NO3-.Thêm dần dần dung dịch Na2CO3 1,0M vào dung dịch X cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì dừng lại .Hỏi thể tích dung dịch Na2CO3 đã thêm vào là bao nhiêu ? Phương trình thể hiện sự điện li hoàn toàn của KHSO4 là: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có pH bằng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.392
Thành viên mới nhất HAN1502
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.