Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)21M, cô cạn hỗn hợp các chất sau phản ứng ta thu được chất rắn có khối lượng là Chất nào trong các chất sau là chất điện li? Một hỗn hợp X gồm ZnO và CuO tan vừa đủ trong 100 (ml) dung dịch H2SO4 2M. Nếu dùng dung dịch NaOH dư cho tác dụng với X thì còn lại 8 gam chất rắn. Khối lượng ZnO và CuO trong X lần lượt là: Cho Na dư vào dung dịch chứa ZnCl2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra ? Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Hỏi số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu ? Các chất hay ion nào sau đây có tính bazơ? Nhóm những nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn mà hiđroxit của chúng là những bazơ mạnh? Nồng độ ion H+ của dung dịch HCl ở pH = 3 là: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là Cho các chất sau : (1) Dung dịch HCl đặc                        (2) Dung dịch H2SO4 đặc nguội  (3) Nước brom                                     (4) Dung dịch H2SO4 đặc, nóng (5) Na                                                    (6) CuO (to, xt)  (7) CH3COOH                                     (8) O2 (to) Những chất nào tác dụng được với ancol etylic ? Trong các thuốc thử sau : (1) dd H2SO4 loãng; (2) CO2 và H2O; (3) dd BaCl2; (4) dd HCl. Thuốc tử phân biệt được các chất riêng biệt gồm CaCO3,  BaSO4, K2CO3,K2SO4 là Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (đktc) bằng 500 ml dd NaOH aM thu được dd X. Cho từ từ 200 ml dd HCl 1M vào X có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của a là: Hãy cho biết dãy các dd nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) Cho từ từ 200 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dd Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là: Có các dung dịch muối Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Nếu chỉ dùng một hoá chất làm thuốc thử để phân biệt các muối trên thì chọn chất nào sau  đây: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào đúng: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là : Sục khí H2S dư qua dung dịch chứa FeCl3 ; AlCl3 ; NH4Cl ; CuCl2 đến khi bão hoà thu được chất rắn X. Thành phần của X gồm bao nhiêu chất ?  Chất nào sau đây khi cho vào dung dịch A thì làm cho pH của dung dịch A thay đổi từ 10 lên 12? Nếu một dung dịch có pH = 9 thì dung dịch đấy là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.255
Thành viên mới nhất nga-dang
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.