Ghi nhớ bài học |

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

I. Công thức đơn giản nhất:

1. Định nghĩa:

-CTĐGN là CT biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên ltố trong phân tử.

2. Cách thiết lập CTĐGN:

- Gọi CTĐGN của hợp chất đó là: CxHyOz

- Lập tỉ lệ : 

x:y:z=nC:nH:nO=mC12:mH1:mO16x:y:z=%C12:%H1:%O16

=> CTĐGN của hợp chất: (x, y, z: Số nguyên tối giản)

* Thí dụ: đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,448 lít khí CO2 (đktc) và 0,36 gam nước. Xác định công thức đơn giản nhất của A

Đặt CTĐGN của A là CxHyOz

nC=nCO2=0,44822,4=0,02; nH=2.nH2O=2.0,3618=0,04

mO= 0,6-0,02.12-0,04.1=0,32 gam; nO=0,3216=0,02

Ta có: x:y:z= 0,02:0,04:0,02=1:2:1

=> CTĐGN là:CH2O

II. Công thức phân tử:

1. Định nghĩa:

-CTPT là CT biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử

2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN:

* Nhận xét:

-Số ngtử của mỗi ngtố trong CTPT là 1 số nguyên lần số ngtử của nó trong CTĐGN.

-Trong 1 số trường hợp:CTPT = CTĐGN

-Một số chất có công thức phân tử khác nhau  nhưng có cùng CTĐGN

3. Cách thiết lập CTPT của HCHC:

a. Thông qua CTĐGN:

-(CaHbOc)n →  = (12a + 1b + 16c) .n 

-Với a,b,c đã biết kết hợp M

-Tính được n => CTPT

b. Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tố:

* Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO.

Klg (g)         M(g)       12x       y    16z

%m            100%         C%   H%   Z%.

* Từ tỉ lệ: M100=12x%C=y%H=16z%O=>x=M.%C12.100%; y=M.%H100%; z=M.%O16.100%

 

 

c. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:

CxHyOz+(x+y/4–z/2)O2→ xCO+ y/2H2O                                                                      

1mol                                                 xmol        

y/2mol

nA                                      nCO2       nH2O

x=nCO2nA; y=2.nH2OnA

Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA 

z=MA-12x -1y16

                                                        

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.