Ghi nhớ bài học |

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1.1.ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI:

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Thí nghiệm:

- Nhỏ dd Na2SO4 vào cốc đựng dd BaCl2  → có kết tủa trắng.

* Phương trình dạng phân tử:

Na2SO4+BaCl2  → BaSO4↓+2NaCl

                              Trắng

* Phương trình ion đầy đủ:

2Na+ +  + Ba2++ 2Cl- →BaSO4↓+ 2Na+  + 2Cl-

* Phương trình ion rút gọn:

    Ba2+ + SO42- → BaSO4

→Phương trình ion rút gọn thực chất là phản ứng giữa ion Ba 2+ và SO4 2- tạo kết tủa BaSO4.

2.Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

a. Phản ứng tạo thành nước:

* TN: Dung dịch NaOH phản ứng với dung dịch HCl → H2O.

Pt phân tử:

NaOH + HCl → H2O + NaCl

Pt ion đầy đủ:

Na+ + OH- + H+ + Cl- → H2O + Na+ + Cl-

Phương trình ion rút gọn:

H+ +OH- → H2O

→Phản ứng giữa dd axít và hiđroxít có tính bazơ rất dễ xảy ra vì tạo thành chất điện li rất yếu là H2O

b. Phản ứng tạo thành axít yếu:

* TN: Cho dd HCl vào phản ứng dung dịch CH3COONa.

- Phương trình phân tử:

HCl + CH3COONa → CH3COOH+ NaCl

- Phương trình ion đầy đủ:

 H++Cl-+CH3COO-+Na+→ CH3COOH+Na++Cl-

- Phương trình ion thu gọn:

H+ + CH3COO- → CH3COOH.

3. Phản ứng tạo thành chất khí:

* TN: cho dd HCl vào dd Na2CO3 → khí thoát ra.

- Phương trình phân tử:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl+CO2↑ + H2O

- Phương trình ion đầy đủ:        

2H+ +2Cl- +2Na+ +CO32-→2Na+ +2Cl- +CO2↑ + H2O

- Phương trình ion thu gọn:

2H++CO32-→CO2 + H2O.

1.2.KẾT LUẬN:

- Phản ứng xảy ra trong dd các chất điện li là phản ứng giữa các ion

- Để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa

+ Chất điện li yếu

+ Chất khí

- Có thể dựa vào bảng tính tan để xác định nhanh các phản ứng xảy ra giữa các ion trong dung dịch:

Image result for bảng tính tan

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.415
Thành viên mới nhất ngan-quach
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.