Ghi nhớ bài học |

Axit, bazơ và muối

1. Axít:

1.1. Định nghĩa: (theo A-rê-ni-ut)

- Axít là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Vd: HCl →  H+ + Cl-

      CH3COOH  ⇔ CH3COO + H+.

1.2. Axít nhiều nấc:

-Axít mà 1 phân tử chỉ phân li 1 nấc ra ion H+ là axít 1 nấc.

Vd: HCl, CH3COOH , HNO3

- Axít mà 1 phân tử phân li nhiều nấc ra ion H+ là axít nhiều nấc.

Vd: H2SO4, H3PO4

H2SO4   →  H+ + HSO4-

HSO4     ⇔   H+ + SO4 2-

H3PO4   ⇔   H+ + H2PO4-

H2PO4-   ⇔    H+ + HPO4 2-

HPO4 2-   ⇔    H+ + PO4 3-

 

2. Bazơ:

- Định nghĩa (theo thuyết a-rê-ni-út): Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-

Vd: NaOH →Na+ + OH-

       KOH   →  K+ + OH-

 

3. Hiđroxít lưỡng tính:

3.1.Định nghĩa: Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ

Vd: Zn(OH)2 là hiđroxít lưỡng tính

+ Phân li kiểu bazơ:

Zn(OH)2    ⇔    Zn 2+ + 2 OH-

+ Phân li kiểu axit:

Zn(OH)2  ⇔   ZnO2 2- + 2 H+

3.2. Đặc tính của hiđroxít lưỡng tính.

- Thường gặp: Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2

- Ít tan trong H2O

- Lực axít và bazơ của chúng đều yếu

 

4. Muối:

4.1. Định nghĩa: 

Là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

4.2. Phân loại:    

- Muối axit là muối mà anion gốc axit còn có khả năng phân li ra ion H+.  

Ví dụ : KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4

- Muối trung hòa : Là muối mà anion gốc axit không còn khả năng  phân li ra ion H+.

Ví dụ :  NaCl, (NH4)2SO4

● Chú ý : Nếu anion gốc axit còn hiđro có tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+.

          Ví dụ : NaHSO →    Na+ + HSO4-

                        HSO4-  →  H+ + SO42-                    

 4.3. Sự điện li của muối trong nước:

- Hầu hết muối tan đều phân li mạnh.

- Nếu gốc axít còn chứa H có tính axít thì gốc này phân ly yếu ra H+.

Vd: NaHSO3 → Na+ + HSO3-

        HSO3-  ⇔   H+ + SO3 2-.

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 504.055
Thành viên mới nhất n1605-vu-nhu-quynh-a2
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.