Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Sự điện li
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có 4 muối clorua của 4 kim loại: Cu, Zn, Fe (III) và Al riêng biệt. Nếu thêm vào 4 muối trên dung dịch KOH dư, rồi sau đó thêm tiếp NH3 dư thì thu được số kết tủa là: Để tạo ra được dung dịch nước Cu(NO3)2 thì pH của dung dịch: Hiđroxit nào có thể là chất lưỡng tính trong số các chất sau đây? I. Al(OH)3. II. Ca(OH)2. III. NaOH. IV. Zn(OH)2. Dung dịch natri axetat trong nước có môi trường: Giá trị nào sau đây xác định axit là mạnh hay yếu? Các chất hay ion có tính axit là: Cho a mol Cl2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. pH dung dịch thu được là: Ba dung dịch có cùng nồng độ mol/l: CH3COOH (1); HCl (2); H2SO4 (3). pH của ba dung dịch này được xếp theo chiều tăng dần: Phản ứng trung hòa của cặp axit - bazơ nào sau đây tạo ra dung dịch trung tính? Có phương trình hóa học:  + HOH  H3O+ +  Trong phản ứng này, nước có vai trò là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn