Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là : Số oxi hóa của N trong hợp chất NH4 +  là Liên kết trong kim loại được đặc trưng bởi: Hai nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị khi: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử PH3 là liên kết Phân tử H2O có góc liên kết bằng 104,5° do nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa: Cho các nguyên tố Na (Z = 11), K (Z = 19) và Al (Z = 13). Trong các oxit tương ứng, liên kết nào là phân cực nhất? Trong công thức CS2 tổng số đôi electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là: Cho các phân tử H2S (1), H2O (2), CaS (3), CsCl (4), BaF2 (5), NH3 (6). Độ phân cực của các liên kết trong các phân tử trên tăng theo chiều nào sau đây (độ âm điện của Cs = 0,79, Ba = 0,89, Cl = 3,16, Ca = 1, Al = 1,61, F = 3,98, N = 3,04, O = 3,44, S = 2,58, H = 2,20): Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA  trong các hợp chất với natri có giá trị: Ion nào có tổng số proton là 48 ? Anion X- có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Liên kết giữa nguyên tử của nguyên tố X với liti kim loại thuộc loại liên kết nào sau đây:   Số oxi hoá của Mn trong hợp chất MnO2, MnCl2 là: Năng lượng ion hóa của nguyên tử là: Khả năng của một nguyên tử hút các electron của một nguyên tử khác trong liên kết được mô tả: Số oxi hóa của S trong H2S2O3 là: Chọn câu đúng trong các mệnh đề sau : Trong các phân tử N2, NaCl, HNO3, H2O2 phân tử có liên kết cho - nhận là:   Phân tử nào sau đây chỉ có liên kết xích ma? Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp các AO hoá trị là:   Phân tử SF6 có cấu trúc hình học dạng:   Hóa trị trong hợp chất ion được gọi là: Liên kết cộng hóa trị không cực được hình thành: Chọn câu đúng: Lai hóa sp3 là sự tổ hợp: Liên kết hóa học trong phân tử HCl là: Liên kết ion được tạo thành: Cho 3 nguyên tố X (ns1), Y (ns2p1), Z (ns2np5) với n = 3 là lớp electron ngoài cùng của X, Y, Z. Câu trả lời nào sau đây là sai: Cho phân tử các chất: CH4, CaO, MgO, AlN, NaBr, BCl3, AlCl3. Chiều tăng dần độ phân cực liên kết của các nguyên tố trong các chất trên là dãy nào sau đây: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? Số oxi hóa của S trong H2SO3 là: Liên kết δ là liên kết: Liên kết hóa học trong phân tử Cl2 là: Cho dãy oxit sau: K2O, CaO, Al2O3, SiO2, SO3, Cl2O7, P2O5, trong các oxit trên, liên kết trong phân tử oxit nào thuộc liên kết cộng hoá trị? Công thức cấu tạo của phân tử HCl là: Dãy chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử? Trong phân tử Clo, hai nguyên tử Clo liên kết với nhau bằng cách: Cho các phân tử sau: SCl2, OF2, OCl2 số phân tử có cấu trúc hình chữ V là: Cho các ion sau: NO3-, SO42-, CO32-, Br-, NH4+. Số electron trong mỗi ion trên lần lượt là: Nguyên tử trung tâm trong phân tử nào sau đây không tuân theo quy tắc bát tử?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.416
Thành viên mới nhất nguyen-van-an-thpt-viet-y
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.