Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các hợp chất hoặc ion sau: CaO (1), CuCl2 (2), Ca(OH)2 (3), NaClO3 (4), H2S (5), SO42- (6), Na2SO3 (7). Trong các phân tử hoặc ion đó thì phân tử hoặc ion có liên kết ion là: Cho các phân tử và ion sau NH4+ (1), NH3 (2), BF3 (3), SO2 (4), C2H2 (5), NF3 (6). Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion trên lai hoá sp2 là:   Các liên kết trong phân tử nitơ gồm: Cho các phân tử sau: AlCl3, CO2, NO2, SO2. Số phân tử có thể đime hóa là: Mạng tinh thể iot thuộc loại: Chỉ ra giá trị lớn nhất của các liên kết hoá trị có thể được tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron ngoài cùng 3s23p4? Hiđrotrioxit là một hợp chất không bền nhưng có thể tách riêng một lượng nhỏ. Trong các công thức cấu tạo dưới đây, công thức nào là hợp lí cho phân tử chất này: Dãy gồm tất cả các nguyên tử có cùng kiểu liên kết là: Số oxi hóa của Cl trong CaOCl2 là: Cho các phân tử H2S (1); H2O (2); CaS (3); NH3 (4). Độ âm điện của các nguyên tố là: Cs. 0,7;  Ca. 1,0;  N. 3,04; O. 3,44; S. 2,58; H. 2,20. Độ phân cực của liên kết sắp xếp theo thứ tự là Nguyên tố nào dưới đây có số oxi hóa duy nhất? Phân tử nào có cấu tạo phối trí cần thiết để mô tả thỏa đáng sự liên kết? Phân tử PCl5 có cấu trúc hình học dạng:   Dãy chỉ chứa các nguyên tố có liên kết cộng hóa trị là: Hai nguyên tố X và Y nằm trong cùng một hàng của bảng tuần hoàn và có theo thứ tự 1 và 6 electron ở lớp ngoài cùng. Nếu giữa X và Y hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử XY thuộc loại liên kết nào sau đây: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns2np5. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây: Cho các hợp chất sau: K2SO4 (1), CaOCl2 (2), Mg(NO3)2 (3), Fe(HCO3)2 (4). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào có liên kết ion, cộng hoá trị, cho nhận:   Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tố A là 3s1 còn nguyên tố B là 3s23p5. Vậy liên kết giữa A và B thuộc loại liên kết gì ? Cho các hợp chất LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hợp chất có liên kết CHT là:  Có thể tìm thấy liên kết ba trong phân tử nào? Các nguyên tố X và Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình hoá học sau: 4X + 3Y → 2Z Giả thiết X và Y vừa đủ, như vậy: Trong phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl, có sự hình thành : Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là: Tinh thể phân tử có: Trong ion NH4+ có các loại liên kết nào? Số oxi hóa của Mn trong K2MnO4 là: Số oxi hoá của N trong NO2–, NO3–, NH3 lần lượt là: Chọn câu sai trong các câu Sau: Hợp chất nào sau đây có số oxi hóa của S là –1? Kết luận nào sau đây sai? A. Liên kết trong phân tử NH3, H2O, H2S là liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết trong phân tử BaF2 và CsCl là liên kết ion. C. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim. D. Liên kết trong phân tử Cl2, H2, O2, N2 là liên kết cộng hoá trị không cực. Chọn sơ đồ nửa phản ứng đúng trong các sơ đồ dưới đây: Hóa trị của P, N, Cl, F trong các hợp chất P2O5, N2O5, Cl2O7, F2O lần lượt là Cho hai nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo thành tử X, Y và liên kết trong phân tử lần lượt là: Điện hóa trị của các nguyên tố O, S trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là: Cho biết độ âm điện của O là 3,44 và của Si là 1,90. Liên kết trong phân tử SiO2 là liên kết: Cho các phân tử sau: Cl2O, NCl3, NO, H2S, NH3, trong các phân tử trên, phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là: Số oxi hóa của Cr trong CrO5 là: Phát biểu nào sau đây đúng? Phân tử CH4 lai hóa kiểu: Dãy nào trong các dãy hợp chất hóa học dưới đây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.455
Thành viên mới nhất dangnhathao
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.