Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử nguyên tố X (Z = 20) có điện hóa trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là: Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính: Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị phân cực? Hợp chất mà nguyên tố clo có số oxi hoá +3 là: Liên kết hóa học được tạo thành từ cation và anion được gọi là: Trong phản ứng  hóa học, nguyên tử Na không hình thành được : Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hóa trị là nguyên tử có: Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều nằm trên một đường thẳng? M thuộc nhóm IIA, X thuộc nhóm VIA, trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Liên kết giữa M và X trong hợp chất thuộc loại liên kết nào sau đây: Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là: Có bao nhiêu số nguyên tử O có số oxi hóa là -1 của H2S2O6? Các chất có phân tử không phân cực là Phát biểu nào sau đây đúng? Khi các nguyên tử liên kết với nhau để tạo phân tử thì dù liên kết theo loại nào vẫn phải tuân theo nguyên tắc: Cho các phân tử: H2; CO2; Cl2; N2; I2; C2H4; C2H2. Có bao nhiêu phân tử có liên kết ba trong phân tử ? Để điện phân nóng chảy một hợp chất vô cơ thì hợp chất đó phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: trạng thái rắn ở điều kiện thường. có nhiệt độ nóng chảy không quá cao hoặc tạo với phụ gia thành chất có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, bền ở nhiệt độ nóng chảy hoặc cao hơn. Phân tử nào sau đây không thế điện phân ở trạng thái nóng chảy? Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp2 các AO hoá trị là:   Số oxi hoá của Mn trong KMnO4 là : Cho các chất NaCl, AlCl3, MgCl2, BCl3. Tính phân cực của liên kết ion xếp theo thứ tự tăng dần là Hãy chọn phát biểu sai về liên kết hóa học? Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns1 thì liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố clo thuộc loại liên kết nào sau đây? Hai nguyên tố X và Y đều ở nhóm A, X tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro. Số electron ngoài cùng của nguyên tử Y bằng số lớp electron của nguyên tử X. Số hiệu nguyên tử của X bằng 7 lần số hiệu nguyên tử của Y. X và Y có thể tạo thành hai hợp chất M và N. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử M thuộc loại liên kết nào sau đây:   Liên kết cho - nhận là: Có bao nhiêu nguyên tử S có số oxi hóa bằng 0 trong phân tử axit politiomic (H2S2O6)n Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Liên kết giữa nguyên tử của nguyên tố R với nguyên tử của nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây: Nguyên tố Canxi có số hiệu nguyên tử là 20. Khi Canxi tham gia phản ứng tạo hợp chất ion. Cấu hình electron của ion Canxi là: Phân tử XeF4 có cấu trúc hình học dạng: Trong công thức cấu tạo của NH3, số các cặp electron tự do chưa liên kết là Chọn một phát biểu sai dưới đây về liên kết trong phân tử HCl: Cho các phân tử và ion CO, NO+, CN-, số liên kết σ và liên kết  trong các hợp chất và ion trên là: Phát biểu nào dưới đây không đúng? Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây? Số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là: Nguyên tử nguyên tố X có hai electron hóa trị, nguyên tử nguyên tố Y có năm electron hóa trị. Công thức phân tử của chất tạo bởi X và Y là: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: Cl (3,16); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion? Liên kết hóa học trong phân tử HCl hình thành nhờ vào Kết luận nào sau đây sai? Cặp nguyên tố nào sau đây liên kết phân cực nhất? Số oxi hóa của S trong H2S2O8 (axit peoxiđisunfuric) là: Nguyên tử oxi có cấu hình electron là :1s22s22p4.  Sau khi tạo liên kết , nó có cấu hình là : Trong phân tử nào chỉ tồn tại liên kết đơn?

Thành viên đã làm bài (5)
baitap19811 rongnuoc18 nkokpe 1911682789084251 duongminh92
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.818
Thành viên mới nhất dung-le
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.