Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt là 82, trong đó tổng số các hạt mang điện nhiều gấp 1,733 lần tổng số hạt không mang điện. Khi cho dạng đơn chất X tác dụng với HCl, Cu, O2, S, H2O, N2. Số chất xảy ra phản ứng hóa học với X là: Định nghĩa về đồng vị nào sau đây đúng:   Hãy chọn câu trả lời đúng: Các obitan trong một phân lớp là: 1. Cùng sự định hướng trong không gian. 2. Khác nhau về sự định hướng trong không gian. 3. Có cùng mức năng lượng. 4. Khác nhau về mức năng lượng. 5. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số lẻ. 6. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số chẵn. Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử:  (99%),  (1%) và  (75,53%),  (24,47%). Nguyên tử khối trung bình của H và Cl lần lượt là: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là ?   Hãy chọn những mệnh đề không đúng sau đây: a. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton. b. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron. c. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1. d. Chỉ có trong nguyên tử canxi mới có 20 electron. e. Chỉ có trong nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40. Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản. X có số obitan chứa electron là: Cấu hình nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli? Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tố X là 5p5. Tỉ số nơtron và điện tích hạt nhân là 1,3962. Số nơtron của X bằng 3,7 lần số nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố Y. Khi cho 4,29g Y phản ứng với lượng dư X thì thu được 18,26g sản phẩm có công thức là XY. Nguyên tố X và Y lần lượt là: Nguyên tố X tạo được ion X- có 116 hạt các loại. Oxit và hiđroxit cao nhất của X là: Trong anion  có 30 proton. Trong nguyên tử A cũng như B số proton bằng số notron. A và B là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là: Hãy chọn đáp án đúng: Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Hạt nhân nguyên tử X có: Cho hợp chất ion MX3 tổng số các hạt cơ bản là 124, trong MX3 hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 36 và MM - MX = 8. Tổng số hạt cơ bản trong X- ít hơn trong M3+ là 8. Vậy M, X là: Chọn câu phát biểu sai: Cho 3 nguyên tử: ; ; . Phát biểu nào sau đây sai: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản là 58. Trong nguyên tử X thì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Cấu hình electron của X2+ là: Nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiểu AlaXb, mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử. Phân tử khối là 150. X là một trong những nguyên tố nào sau đây: Số hiệu Z của nguyên tử có định nghĩa nào sau đây: A. Là số nguyên tử nằm ngoài nhân. B. Là số điện tử trong nhân C. Là số nơtron trong nhân D. Là số proton trong nhân. khối lượng của nguyên tử chủ yếu do các loại hạt nào gây nên

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.