Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tổng số proton trong khí AB2 là 22. Khí AB2 là: Chọn câu phát biểu sai: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân A. 2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 4. Số proton bằng số điện tích hạt nhân. 5. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: Hiđro có các đồng vị , ,  và oxi có các đồng vị , , . Số loại phân tử nước khác nhau được tạo thành là: Nguyên tố M có 2 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy M là: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là: Nguyên tử nào sau đây có 3 electron ở lớp ngoài cùng? Cấu hình electron nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli: a) 1s2 2s2 2px2,        b) 1s2 2s2 2px2 2pz,              c) 1s2 2s2 2px1 2pz1,           d) 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1,   e) 1s2 2s2 2pz2. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. A và B là những nguyên tố nào sau đây: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử bền của nguyên tố X là 58. X là: Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì O, H có nguyên tử khối là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau, hãy xác định những nguyên tố nào là kim loại: a) 1s2 2s2 2p2,                         b) 1s2 2s2 2p6 3s2,                         c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,             e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2,               g) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1   Xét các yếu tố sau đây: 1. Số proton trong nhân 2. Số electron ngoài nhân 3. Số khối A của nguyên tử hay ion. Muốn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cần phải biết các yếu tố nào trong những yếu tố sau đây: Nguyên tố M có 3 lớp electron và có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy M là: Ion  có 18 electron và 16 proton, mang  điện tích là  Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là: Một kim loại X hoá trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nào sau đây: Nguyên tố Cu có số khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị Y và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z.   Ion X- có 10 electron . Hạt nhân nguyên tử X có 10 nơtron .Nguyên tử khối của nguyên tố X là:   Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d7. Tổng số electron của nguyên tử M là:  

Thành viên đã làm bài (2)
164198170827631 linhcao2711
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.365
Thành viên mới nhất hieu-nguyen
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay




Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.