Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các chất sau đây: NO, NO2, N2O5, NH4NO3, , NH3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4, H Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là: Xét phản ứng: SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 Trong phản ứng này, vai trò của SO2 là? Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: K2Cr2O7 + H2SO4 → O2 + ... Chất còn thiếu là:   Cho dãy sau: Cl, Cl-1; Br, Br- , F, F-, I, I-. Sắp xếp theo chiều giảm tính khử của các ion là: Bạc kim loại tiếp xúc với không khí có lẫn khí hiđrôsunfua (H2S) bị biến đổi thành bạc sunfua theo phản ứng hóa học sau: 4Ag + 2O2 + H2S  2Ag2S + 2H2O Trong phản ứng trên? Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: CrO2- + H+ + KI → Cr2+ + ... Các chất là:   Hòa tan hết 4,431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít hỗn hợp 2 khí đều không màu có khối lượng bằng 2,59 gam, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí, % khối lượng mỗi kim loại ban đầu là: Xét phản ứng: CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số tối giản của chất khử và chất môi trường là:   Hoà tan hoàn toàn một khối lượng m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng ta thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6g muối. Mặt khác cô cạn dung dịch A thì thu được 120g muối khan. Công thức của sắt oxit là: Cho phản ứng hoá học sau: M2Ox + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O Với giá trị nào của X ở phản ứng trên sẽ là phản ứng oxi hoá - khử? Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hóa ? Có các phản ứng sau: CaO + H2O → Ca(OH)2  (1) CuO + H2SO4 → CuSO4+ H2O  (2) H2+ Cl2 → 2HCl  (3) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (4) Trong các phản ứng hoá học trên, các phản ứng hoá hợp là: Cho các chất, và ion sau: Cl-, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, SO42-, SO32-, MnO, Na, Cu. Các chất, ion nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá? Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: NO2 + KOH → ...    Chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: MnO4-, + SO32- + ..... → MnO42- + .... Các chất còn thiếu là:   Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa-khử? Xét phản ứng: FexOy + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O Tổng hệ số tối giản của các hợp chất chứa clo là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + I2 + H2O → IO3- + ...   Các chất hay ion chỉ có tính oxi hóa: Tính khử của F-, CI-, Br-, I- được xếp theo thứ tự tăng dần: Trong phản ứng FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O chất khử là: Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 16,5. Khối lượng m có giá trị là: Sự hô hấp, sự quang hợp, sự cháy đều có cơ sở là các phản ứng: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 6,72 gam hỗn hợp A gồm bốn chất rắn khác nhau. Hòa tan A trong HNO3 thì thu được 0,448 lít khí B duy nhất có tỷ khối hơi so với H2 bằng 15. Giá trị m là: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 kết thúc phản ứng thu được chất rắn chứa 3 kim loại. Các kim loai đó là:   Chất khử là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa: Nhúng thanh kim loại M vào dung dịch NiSO4, sau một thời gian thấy khối lượng thanh kim loại giảm 0,12g. Kim loại có hoá trị II và số mol NiSO4 phản ứng là 0,02 mol. M là kim loại nào sau đây: Cho 45 gam hỗn hợp Fe và Fe3O4 vào V lít HCl 1M. khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) và 5 gam kim loại không tan. Giá trị của V là: Phản ứng hóa hợp là phản ứng từ nhiều chất ban đầu tạo ra: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau. Trong phản ứng hoá học, nguyên tử nguyên tố kim loại: Cho phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O  Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,024 lít (đktc) khí SO2. Kim loại M là: Cho phản ứng sau: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Trong phản ứng trên, khí NO2 đóng vai trò: Khử hoàn toàn 2,32 gam một oxit sắt trong ống chứa khí hiđro đốt nóng, sau phản ứng thu được sắt và 0,72 gam nước: Khối lượng sắt thu được là? Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (Là sản phẩm duy nhất). Giá trị m là: X, Y là kim loại đơn hóa trị II và III. Hòa tan hết 14,0 gam hỗn hợp X, Y bằng axit HNO3 thoát ra 14,784 lít (27,30C và 1,1 atm) hỗn hợp 2 khí oxit có màu nâu và có tỷ khối so với He = 9,56, dung dịch nhận được chỉ chứa nitrat kim loại. Cùng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên cho tác dụng với axit HCl dư thì cũng thoát ra 14,784 lít khí (27,30C và 1 atm) và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. X và Y là: Cho phản ứng hoá học sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Cho oxit AxOy của kim loại A có hoá trị không đổi. Cho 1,53 gam AxOy nguyên chất tan trong HNO3 dư thu được 2,61 gam muối. Công thức của oxit trên là:  

Thành viên đã làm bài (1)
100559574913780374001
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.806
Thành viên mới nhất nguyetcnga-38-le-thi
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.