Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: Cu2FeSx + O2 → Cu2O + Fe3O4 + ... Chất còn thiếu là:     Cho 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2,016 lít khí X (không có sản phẩm khử khác). Khí X là: Cho phản ứng hoá học sau: FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Có phương trình hoá học: K2CO3 + 2HCl  2KCl + CO2↑ + H2O Phương trình hoá học trên thuộc loại phản ứng: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau: H2SO3 + Br2 + H2O → H2SO4 + ... Chất còn thiếu là:   Cho phản ứng hoá học sau: CrCl3 + NaOCl + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho phản ứng hóa học sau: Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: OCl- + I- + H2O → I2 + ...   Cho phản ứng: a FexOy + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO↑ + e H2O Tổng hệ số a + d sẽ là: Cho các chất và ion sau: Cl-; Na2S; NO2; Fe2+, SO2, Fe3+; N2O5; ; ; MnO; Na; Cu. Các chất, ion nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + I- + OH- → IO4- + ...   Cho các phản ứng sau: a) Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 c) NH3 + HCl → NH4Cl d) AgNO3 + HCl → g) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O h) 4Fe(NO3)2 2Fe2O3 + 4NO2 + 5O2 Dãy gồm các phản ứng đều là phản ứng oxi hóa - khử là: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO. Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3dư → NnOm + ... Chất còn thiếu là: Xét phản ứng: SO2 + 2H2S  3S + 2H2O Trong phản ứng này? Phản ứng thu nhiệt là phản ứng có nhiệt phản ứng (H): Cho phương trình hóa học chưa cân bằng hệ số: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MNSO4 + H2O Tổng hệ số tối giản của hợp chất chứa kali khi cân bằng là: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, FeCO3 và FeS lần lượt tác dụng với HNO3 đặc, nóng, số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa-khử là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + OH- đặc nóng → ...  

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.783
Thành viên mới nhất thi-thanh-thuy-le
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.