Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Hidro sunfua- Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

A. Hiđro sunfua

I. Tính chất vật lí

- Là chất khí rất độc, không màu, mùi trứng thối, hơi nặng hơn không khí, tan ít trong nước(S=0,38 g/100 g nước ở 200C và 1 atm)

- Hóa lỏng ở -600C

- Hóa rắn ở -860C

II. Tính chất hóa học

1. Tính axit yếu

H2S tan trong nước tạo thành d.d axit yếu

  H2S   +   NaOH      →   NaHS  +  H2O

                               (natri hiđrosunfua)

  H2S   +  2NaOH     →  Na2S  +  2H2O

                                    (natri sunfua)

 2. Tính khử mạnh

- Oxi hóa chậm ( khi không đủ O2(k.k) hoặc ở nhiệt độ không cao lắm)

         -2          0                       0           -2

    2H2S   +    O2(thiếu)     →     2S  + 2H2O

- Ở nhiệt độ cao H2S cháy trong không khí với ngọn lửa xanh tạo SO2

         -2            0           t0      +4              -2

    2H2S   +   3 O2(dư)     →     2SO2  +  2H2O

- Phản ứng của H2S với chất oxi hóa mạnh

    -2         0                             +6          -1

 H2S  +   4Cl+ 4H2O  -->   H2SO4 + 8HCl

III. Trạng thái tự nhiên và điều chế

1. Trạng thái tự nhiên

Có trong 1 số nước suối, khí núi lửa, chất protein bị thối rữa, ...

2. Nguyên tắc điều chế H2S trong phòng thí nghiệm :

 Cho muối sunfua(trừ PbS,CuS,...) + d.d a. mạnh                      

 FeS  +  2HCl     →  FeCl2  +  H2S

B.Lưu huỳnh dioxit

I.Tính chất vật lí

- Là khí độc, không màu, mùi hắc, nặng gấp hơn 2 lần không khí,

- Hóa lỏng ở - 100C

- Tan nhiều trong nước(ở 200C, 1VH2O hòa tan 40VSO2)

II. Tính chất hóa học

1. SO2 là oxit axit

H2S tan trong nước tạo thành d.d axit yếu

   SO2   +    H2O     →  H2SO3

                               (axit sunfurơ)

  SO2   +   NaOH      →  NaHSO3 

                               (natri hiđrosunfit)

  SO2   +  2NaOH     →  Na2SO3  +  2H2O

                                   (natri sunfit)

2. Tính khử mạnh

- SO2 là chất khử khi tác dụng với chất oxh mạnh

+4         0                          +6           -1

SO2  +   Br+ 2H2O →   H2SO4 + 2HBr

  +4          +7                                  +6              +2

 5SO2+2KMnO4 +2H2O  →H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

- SO2 là chất oxh khi tác dụng với chất khử mạnh hơn

  +4                  -2             0                    

 SO2  +     + 2H2S     →   3S + 2H2O

  +4           0               0      +2

  SO2+    2Mg       →    S+ 2MgO

III. Ứng dụng và điều chế SO2

1. Ứng dụng

- Điêù chế H2SO4

- Tẩy trắng giấy, bột giấy

- Chống nấm mốc lương thực, thực phẩm

2. Nguyên tắc điều chế SO2 :

Phòng thí nghiêm

H2SO4(đ,nóng) + Na2SO3 →  Na2SO4 + H2O + SO2

2H2SO4(đ,nóng) + Cu → CuSO4 + 2H2O + SO2

   H2SO4           + S       → 2H2O + 3SO2

Công nghiệp:

        S        +    O2           →    SO2

4FeS2            +     11O2     →   2Fe2O3  +  8SO2        

C. Lưu huỳnh trioxit

I. Tính chất

- Là chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước và trong H2SO4

- Nhiệt độ nóng chảy: 17 0C

- Nhiệt độ sôi            : 45 0C

- Là oxit axit

SO3          +      H2O    →   H2SO4

SO3         +      CaO     →   CaSO4

SO3      +   2NaOH   →  Na2SO4  +  H2O

II. Ứng dụng và sản xuất

- Ít có ứng dụng thực tiễn

- Là sản phẩm trung gian để điều chế H2SO4

- Điều chế trong công nghiệp:

                          t0,V2O5

2SO2   +   O2          →        3SO3

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.355
Thành viên mới nhất Benguyen94
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.