Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Lưu huỳnh

I. Vị trí, cấu hình electron của nguyên tử

-Vị trí:  + Z = 16

             + Chu kì  3

             + Nhóm  VI

- Cấu hình electron:

    1s22s22p63s23p4

=> Lớp ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron độc thân.

II. Tính chất vật lý

1. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh

-Lưu huỳnh có hai dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sa), lưu huỳnh đơn tà (Sb).

Kết luận: Hai dạng thù hình khác nhau về tính chất vật lý, có thể biến đổi qua lại với nhau tuỳ theo nhiệt độ.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lý

SRắn  →   SLỏng    →  SQuánh →  SHơi
Vàng          Vàng         Nâu đỏ        Nâu đỏ

III. Tính chất hoá học của lưu huỳnh

S có các số oxi hóa sau: -2, 0, +4, +6 => Đơn chất lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

1. Lưu huỳnh tác dụng với kim lọai và hiđro

+ Tác dụng với kim loại:

 0                0                 -2

S      +    Cu    →  CuS

  0        0                 -2

S    + Fe   →  FeS

+ Tác dụng với H2:

0              0             -2

S    +   H→  H2S

=> Trong các phản ứng này S thể hiện tính oxi hóa:

 0               -2

S+ 2e → S.   

S tác dụng với Hg ngay ở nhiệt độ thường:

0              0               -2

S     +  Hg   → HgS

2. Tác dụng với phi kim

- ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng được với nhiều phi kim mạnh hơn:

 0            0        +4 -2

S    +  O2  → SO2.

 0            0      +6-1

S    +  F→  SF6.

=> Trong các phản ứng này, S thể hiện tính khử:

 0      +4

S → S + 4e

0      +6

S  →S + 6e.

IV. ứng dụng của lưu huỳnh

- Dùng để sản xuất axit H2SO4 :

S → SO2 → SO3 → H2SO­4

- Lưu hóa cao su, sản xuất diêm, dược phẩm, chất trừ sâu, phẩm nhuộm,…(SGK).

V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh

+ Trạng thái tự nhiên:

-         Có nhiều ở dạng đơn chất tạo thành các mỏ lớn trong lòng đất.

-         ở dạng hợp chất như muối sunfat, muối sunfua,…

+ Khai thác lưu huỳnh trong tự nhiên: dùng thiết bị đặc biệt.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.812
Thành viên mới nhất quynh-hoang
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.