Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá

1. Phản ứng hoá hợp:

   0            0                 +1-2

2 H2  + O2      →   2H2O

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa.

   +2-2      +1-2             +2-2+1

-  CaO  + H2O     →  Ca(OH)2 

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa

- Trong phản ứng hóa hợp số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi

2. Phản ứng phân hủy

        +5-2                  -1              0

-  2 KClO3   →   2 KCl  +   3 O2

 

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

- MgCO3  → MgO    +  CO2

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

- Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

3. Phản ứng thế

-   Cu+  2AgNO3  →   Cu(NO3)2 +  2Ag

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của Cu và Ag.

-   Mg + HCl      → MgCl2     +  H2

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

- Trong phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

4. Phản ứng trao đổi

-  AgNO3+ NaCl →  AgCl + NaNO3

Trong phản ứng không bao giờ có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

II. Kết luận

- Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa khử: phản ứng thể, 1 phần phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy;

- Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa không phải là phản ứng oxi hóa khử: phản ứng trao đối, 1 số phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.817
Thành viên mới nhất thu-bui
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.