Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Hóa trị và số oxi hóa

I. Hóa trị

1. Hoá trị trong hợp chất  ion

VD:    * Na+Cl-    

           -Na có đht là 1+

           -Cl có đht là 1-

          * Ca2+F2-

          - Ca có đht là 2+

          - F có đht là 1-

-  Các nguyên tố IA, IIA, IIIA có điện hóa trị là 1+, 2+, 3+

2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

=> cộng hoá trị = số liên kết CHT

VD: NH3   

                      H

                  |

           H -  N -H

N có 3 liên kết → cộng hóa trị là 3

H có 1 liên kết → cộng hóa trị là 1

H2O:

                H–O–H                  

O có cộng hóa trị là 2                                 

H có cộng hóa trị là 1

II. Số oxi hoá

1. Khái niệm: Số hóa trị của một nguyên tố trong phân tử là điện tích nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là kiên kết ion.

2. Quy tắc xác định:

Quy tắc 1: SOH của các nguyên tố trong đơn chất bằng 0:

Vd: SOH của các nguyên tố Cu, Zn, H, O, N trong phân tử đơn chất Cu, Zn, H2 O2, N2 bằng 0.

Quy tắc 2:  Trong một phân tử, tổng số SOH của các nguyên tố bằng 0:

 Vd: SOH của N trong:

NH3:  x + 3(+1) = 0           →   x = - 3

HNO2: (+1) + x + 2(-2) = 0 →  x = +3

HNO­3: (+1) + x + 3(-2) = 0 →  x = +5

Quy tắc 3:

- SOH của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó

 Vd:  SOH của các nguyên tố ở các ion K+, Ba2+, Al3+, Cl-, S2- lần lượt là +1,+2,+3, -1,-2

- Trong ion đa  nguyên tử, tổng số SOH của các nguyên tố bằng điện tích của ion

 Vd:  trong NO3-: x + 3(-2) = -1 →  x = +5

Quy tắc 4: Trong hầu hết hợp chất, SOH của H là +1, trừ một số trường hợp như hiđrua kim loại (NaH, CaH2…). SOH của O bằng -2 trừ trường hợp OF2, peoxit như (H2O2)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 504.055
Thành viên mới nhất n1605-vu-nhu-quynh-a2
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.