Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Liên kết cộng hóa trị

I. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị:

1. Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau. Sự hình thành đơn chất:

a) Sự hình thành phân tử Hiđro (H2):

+ H.+ . H → H:H      H – H

                    CT e      CTCT

- Nguyên tử hido có 1e, hai nguyên tử hidro liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử hidro góp 1 e tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử H2.

=>liên kết đơn, giữa 2 nguyên tử Hiđro có 1 cặp e liên kết

b) Sự hình thành phân tử Nitơ (N2):

:N:.+ .:N:  :N:::N:   → : N :::N:     N ≡N

                                      CT e        CTCT

- Mỗi nguyên tử nito có 5e lớp ngoài cùng. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nito góp chung 3e.

=> liên kết ba, giữa 2 nguyên tử Nitơ có 3 cặp e liên kết.

 - Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung.

- Liên kết cộng hóa trị trong đó các cặp e chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào gọi là liên kết cộng hóa trị không cực. (tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố, độ âm điện như nhau).

2. Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất:

a) Sự hình thành phân tử Hiđro clorua (HCl):

H. + :Cl::.  →  H:Cl:::      H-Cl

                    CTe            CTCT

- Trong phân tử HCl, mỗi nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp e chung để tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị

- Cặp e liên kết bị lệch về phía Clo (Clo có độ âm điện lớn hơn) Þ liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

- Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử gọi là liên kết cộng hóa trị có cực (liên kết cộng hóa trị phân cực)

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN  KẾT  HÓA HỌC :

1. Quan hệ giữa liên kết CHT và liên kết ion :

* Giống nhau: các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc của khí hiếm (2e hoặc 8e).

 * Khác nhau:

- Bằng sự góp chung e : Liên kết CHT.

- Bằng sự cho nhận e : Liên kết ion .

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học.

Hiệu độ âm điện            Loại liên kết

0,0 đến < 0,4

VD :

* Hiệu độ âm điện của Cl và Na là: 3,16 -0,93 = 2.23

Vậy liên kết giữa Na và Cl là liên kết ion

 * Hiệu độ âm điện của Cl và H là: 3,16 – 2,20 = 0,96

Vậy liên kết giữa H và Cl là liên kết cộng hoá trị có cực.

So sánh

LKCHT không cực

LKCHT có cực

LK ion

Giống nhau về mục đích

Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc của khí hiếm (2e hoặc 8e).

 

Khác nhau về sự hình thành liên kết

cặp electron ở giữa 2 nguyên tử.

 

cặp electron chung lệch về 1 phía của 1 nguyên tử.

cặp electron chung chuyển về 1 nguyên tử.

 

Điều kiện liên kết

Giữa 2 phi kim giống hệt nhau.

 

giữa 2 phi kim mạnh yếu khác nhau.

 

giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình

Nhận xét

 

Là dạng chuyển tiếp giữa LKCHT không cực và LK ion.

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.392
Thành viên mới nhất HAN1502
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.