Ghi nhớ bài học |

Các dạng bài tập cơ bản về bảng tuần hoàn

Hướng dẫn giải một số dạng bài tập thường gặp

1. Biết số hiệu nguyên tử (Z), xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

- Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố.

- Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsanpb thì nguyên tố thuộc nhóm A. Trong đó n là số thứ tự của chu kì, (a+b) là số thứ tự của nhóm.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A:

Chu
IA IIA IIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1 H
1s1
            He
1s2
2 Li
2s1
Be
2s2
B
2s22p1
C
2s22p2
N
2s22p3
O
2s22p4
F
2s22p5
Ne
2s22p6
3 Na
3s1
Mg
3s2
Al
3s23p1
Si
3s23p2
P
3s23p3
S
3s23p4
Cl
3s23p5
Ar
3s23p6
4 K
4s1
Ca
4s2
Ga
4s24p1
Ge
4s24p2
As
4s24p3
Se
4s24p4
Br
4s24p5
Kr
4s24p6
5 Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba TI Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra            
  ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns được gọi là nguyên tố s.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsnp được gọi là nguyên tố p.

- Nguyên tử có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là (n-1)dansb thì nguyên tố thuộc nhóm B. n là số thứ tự chu kì, tổng số (a+b) có 3 trường hợp:

* (a + b) < 8 thì tổng này là số thứ tự của nhóm

* (a + b) = 8 hoặc 9 hoặc 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIII

* (a + b) > 10 thì tổng (a + b - 10) là số thứ tự của nhóm.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm B:

Chu
IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB
4 Sc Ti V Cr Mn Fe     Co     Ni Cu Zn
5 Y Zr Nb Mo Tc Ru     Rh     Pd Ag Cd
6 La Hf Ta W Re Os     Ir       Pt Au Hg
  d1s2 d2s2 d3s2 d5s1 d5s2 d6s2  d7s2  d8s2 d10s1 d10s2

2. Biết cấu hình electron nguyên tử, xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Tìm tổng số electron từ đó suy ra Z.

- Số lớp electron suy ra chu kì.

- Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A hay nhóm B.

- Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc nhóm nào.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.811
Thành viên mới nhất duong-hoang
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.